Forsvarlig forvaltning E-bok


Forsvarlig forvaltning - Erik Magnus Boe pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-05-31
FORFATTER: Erik Magnus Boe
ISBN: 9788215031163
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,10

FORKLARING:

ERIK MAGNUS BOE har i mange år vært en idérik og nyskapende nestor i forvaltningsrett. Med denne boken utvikler og viderefører han tankene sine med til dels uventede konklusjoner, blant annet om prosedable grunnlag i kontrollen av forvaltningen, ikke bare i erstatningssaker, men i enhver sak hvor det er spørsmål om forvaltningen har overholdt samfunnsforpliktelsene sine. Forfatteren tar sikte på å påvise at det gjelder ett sammenfattende grunnkrav i alminnelig forvaltningsrett, et grunnkrav som i for liten grad har vært løftet frem, nemlig prinsippet forsvarlig forvaltning. All offentlig forvaltning må være forsvarlig, hevder Boe. Den må være forsvarlig hjemlet, virksomheten må være forsvarlig utøvd og saksbehandlingen må være forsvarlig. Ikke minst må forvaltningens systeminnretning være forsvarlig. Spesielt grensesprengende er den siste påstanden. Boken er rik på eksempler som gjør det lett å oppdage når forvaltningen greier - og ikke greier - å etterleve grunnkravet til forsvarlig forvaltning.

...trygdemidlene til en bruker som var under tvungen forvaltning ... Forsvarlig forvaltning by Boe, Erik Magnus. 9788215031163 ... ... . På grunn av mangelfulle rutiner og manglende oppfølging av den trygdede fikk ikke kommunen den nødvendige oversikten over den trygdedes økonomiske situasjon. Etter at den tvungne forvaltningen ble avsluttet, hadde den trygdede opparbeidet seg ikke ubetydelig gjeld bestående av forfalt ... Kapital- forvaltning. Kapitalforvaltning. Vi forvalter andres penger som om de skulle være våre egne. Vårt mål er å tilby deg en kvalifisert kapitalforvaltnin ... Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker ... ... . Vårt mål er å tilby deg en kvalifisert kapitalforvaltning der du ikke bare forstår hva du investerer i, men også hvorfor. Vi tilbyr en bred og kompetent finansiell rådgivning til privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Materiellforvaltning omfatter den del av logistikkvirksomheten som omhandler planlegging og utøvende virksomhet i forbindelse med anskaffelse, etterforsyning, lagring, distribusjon og utfasing av materiell og materiellsystemer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring rapporten «Forsvarlig byggkvalitet - kompetanse, kontroll og seriøsitet». Rapporten er utarbeidet av et offentlig ekspertutvalg som ble oppnevnt av departementet i 2018. Utvalget fores... Kjøp Forsvarlig forvaltning fra Bokklubber ERIK MAGNUS BOE har i mange år vært en idérik og nyskapende nestor i forvaltningsrett. Med denne boken utvikler og viderefører han tankene sine med til dels uventede konklusjoner, blant annet om prosedable grunnlag i kontrollen av forvaltningen, ikke bare i erstatningssaker, men i enhver sak hvor det er spørsmål om forvaltningen har overholdt ... forsvarlig saksbehandling, og myndighetsmisbrukslærens forbud mot usaklig forskjellsbehandling og vilkårlighet. I det hele har jeg som utgangspunkt at staten forventes å utøve også sin private autonomi i tråd med god forvaltningsskikk. Ut fra mitt syn ... •Forsvarlig forvaltning som rettslig begrep og ulovfestet norm •Vi skal konsentrere oss om kravet til forsvarlig saksbehandling. Høyesterett har ved flere tilfeller lagt til grunn at det foreligger et krav om forsvarlig saksbehandling • Rt. 1994 s. 60 (New York) Kjøp Forsvarlig forvaltning fra Tanum ERIK MAGNUS BOE har i mange år vært en idérik og nyskapende nestor i forvaltningsrett. Med denne boken utvikler og viderefører han tankene sine med til dels uventede konklusjoner, blant annet om prosedable grunnlag i kontrollen av forvaltningen, ikke bare i erstatningssaker, men i enhver sak hvor det er spørsmål om forvaltningen har overholdt ......