Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen E-bok


Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-08-10
FORFATTER:
ISBN: 9788275181990
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,13

FORKLARING:

Dette heftet presenterer ideer og erfaringer fra et prosjekt der tre barnehager i hedmark og Oppland samarbeidet med en gruppe barnehageforskere om utvikling av flerkulturelle praksiser i barnehagen. Det ble særlig arbeidet med leken som flerkulturell møteplass og foreldresamarbeid der minoritetsspråklige foreldre var hovedmålgruppa.

...pråklig og kulturelt mangfold i barnehagene må til ... Cristin ... . Første Steg (4), 36-39. høyt i barnehagen. Vi har et stort mangfold av voksne og barn, og ser dette som en stor ressurs for miljøet og kvaliteten i barnehagen. Vi er kjempe stolte av barnehagen vår. Richard Rybakken Dahl Daglig leder 2013 Lena FUS barnehage as eies av Tryggebarnehager, og er en del av FUS kjeden. Tryggebarnehager er Norges største private aktør. barnehager med å skape et inkluderende felleskap ... Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen ... ... . barnehager med å skape et inkluderende felleskap i en flerkulturell barnehage¨. I metodedelen vil jeg presentere metodene jeg brukte for å samle inn datamaterialet. I funn kapittelet har jeg presentert Olga og Turids erfaringer, pedagogiske praksiser og drøftet dette knyttet til relevant teori. derfor ofte som litt flerkulturelle, mens barnehager med høy andel av barn med minoritetsbakgrunn ofte defineres som veldig flerkulturelle. Målet må være at barnehagene skal gå fra å være barnehager med minoriteter til å være barnehager med en flerkulturell pedagogisk teori og praksis (Hauge 2004, Utdannings- og forskningsdepartementet ... barnehagen. Turner m.fl. (2011) legger følgende i utforskende arbeidsmåter: utprøving, observasjon over tid, identifisering og klassifisering, se etter mønstre eller ulike måter av testing. Med andre ord, det er flere måter å arbeide utforskende på i barnehagen. Turner m.fl. (2011) Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen /: idéhefte med erfaring… ISBN 9788275181990, 2012, Sigrun Sand, Camilla Eline Andersen Fra 280,- Kjøp Selg Mira Cataya Rodriguez er stipendiat og arbeider med et prosjekt om pedagogiske praksiser for å fremme livsmestring og utvikle interkulturell forståelse i KRLE. Hun er opptatt av mangfold, utforsking av eksistensielle spørsmål, ... og den flerkulturelle skolen og barnehagen. Kapittel 3 handler om hvordan barnehagen kan arbeide godt med språk gjennom aktiviteter som er positivt språkstimulerende: god samtale, lek med språket i rim og regler, dikt og sang, høytlesning, fortelling, lek og utforsking av skriftspråket. Felles for alle aktivitetene er at den menneskelige faktoren er avgjørende. Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen: Idéhefte med erfaringer, refleksjoner og ideer fra forskningsprosjektet "Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk" (2012) Andersen, Camilla Eline;Sand, Sigrun Oplandske Bokforlag flerkulturelle barnehager i rurale strøk. Kun 18 av Norges 430 kommuner faller utenfor den definisjonen vi har brukt av rural. Surveyen kan slik sees som relevant for kunnskap om profesjonsutøvelse i barnehager i store deler av Norge. I undersøkelsen er det lagt særlig vekt på å kartlegge profesjonsutøveres Forskergruppen 'Barnehagen som (ut)danningsarena - barns, studenters og læreres aktivitet' studerer danning som kulturell tradisjon, erfaring og endring. Aktivitet, utforsking, identitetsutforming, agentskap og meningsskaping, er ulike innganger til å forstå mer om hvordan mennesker formes og gjennom deltakelse endrer sin praksis. (2012). Utforsking av flerkulturelle praksiser i barnehagen: idéhefte med erfaringer, refleksjoner og ideer fra forskningsprosjektet «Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk». Vallset: Oplandske bokforlag. Fellah, L. (2014). Rom for ulike religioner og livssyn i barnehagen. Prismet, 65(1), 53-58. flerkulturelle samfunn og den flerkulturelle barnehagen. Dette ser en blant annet i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD2011) som er det styrende og retningsgivende dokumentet for barnehager i Norge. Der sies det at det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet som preger befolkningen i Norge, vil være berikende og styrkende for av fenomenologien. Oppgavens formål er å utforske fenomenet tilvenning i barnehagen gjennom en teoretisk og empirisk utforsking. Begrepet tilvenning viser til den første tiden i barnehagen. Den teoretiske utforskingen dreier seg om hvordan tilvenning har vært skrevet fram i litteratur og forskning når det gjelder de yngste barna i barnehagen. Danning ble sammen med omsorg, lek og læring skrevet fram som et sentralt begrep i Lov om barnehag...