Bevissthet og hjerne E-bok


Bevissthet og hjerne - Trond Skaftnesmo pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-10-07
FORFATTER: Trond Skaftnesmo
ISBN: 9788279400851
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,26

FORKLARING:

Gjennom hele sin historie har nevrobiologien lagt til grunn en modell, der bevisstheten oppfattes som et produkt av nevronenes aktivitet. Denne boken tar for seg spørsmålet om modellen overhodet peker i riktig retning, og om det kanskje finnes andre forståelsesformer som bedre kan klargjøre relasjonen mellom bevisstheten og hjernen. Med litteraturliste.

...aktualisert temaet, som man nå gjerne kaller hjerne-bevissthetsproblemet ... Hjerne, sinn, bevissthet og den mystiske opplevelse ... . Interessen øker. Det er en sterkt økende interesse for bevissthet internasjonalt, blant fysikere og filosofer - og også blant dem som forsker på hjernen. Håpet er at slike teorier vil hjelpe oss med å forstå sammenhengen mellom fysiske strukturer (som hjernen) og bevisstheten i mennesker og dyr, og kanskje også menneskeskapte systemer. Selv om vi fremdeles er langt unna å ha et endelig svar på hva beviss ... hjernen - Store medisinske leksikon ... . Selv om vi fremdeles er langt unna å ha et endelig svar på hva bevissthet er, så jobber nå forskere og filosofer verden over sammen for å forsøke å finne ut av det. Hjernen (cerebrum) og ryggmargen (medulla spinalis) utgjør til sammen sentralnervesystemet. Hos mennesket er hjernen langt den største delen. Både bygningsmessig og funksjonelt er hjernen og ryggmargen tett sammenknyttet og kan lettest beskrives under ett. Separate nerver som utgår fra selve hjernen og ikke fra ryggmargen, kalles hjernenerver (nervi craniales). Hjernen består av to hjernehalvdeler. Signalene fra hjernen formidles via ryggmargen og ut til de respektive deler av kroppen. Høyre hjernehalvdel styrer venstre side av kroppen, mens venstre hjernehalvdel styrer høyre side av kroppen. Årsaken til dette er at nervebanene fra storhjernen krysser over til motsatt side ved overgangen til ryggmargen (i thalamus og hjernestammen). Hjerne, sinn, bevissthet og den mystiske opplevelse. Maryanne Berg-Hansen Masteroppgave i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kulturhistorie og klassiske språk Veileder: Torstein T. Tollefsen UNIVERSITETET I OSLO Våren 2011 Hjerne, sjel og flaggermus I vår kultur er det vanlig å skille mellom bevissthet (eller sjel) og legeme, men dette skillet utfordres av moderne nevr...