Offentlige anskaffelser E-bok


Offentlige anskaffelser - Marianne H. Dragsten pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-06-07
FORFATTER: Marianne H. Dragsten
ISBN: 9788215015217
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,61

FORKLARING:

Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og byr på mange utfordringer for offentlige innkjøpere. Denne boken viser vei i regelverket og følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt. Ved anskaffelser er det offentlige underlagt lov om offentlige anskaffelser (lov 16. juli 1999 nr. 69) med forskrifter. Regelverket er omfattende og detaljert. Boken gir en utførlig innføring i lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser (forskrift 7. april 2006 nr. 402), men omtaler også øvrige forskrifter som er en del av regelverket om offentlige anskaffelser. Boken er en lærebok og et praktisk oppslagsverk for alle som arbeider med offentlige anskaffelser, enten som oppdragsgiver, leverandør, jurist eller andre rådgivere innen fagfeltet. Fremstillingen følger anskaffelsesprosessen fra start til slutt og det gis fyldige referater fra praksis fra norske domstoler, EU-domstolen og klagenemnda for offentlige anskaffelser. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

... av bygg og anlegg, IT, konsulenttjenester, etc ... Offentlige anskaffelser - KPMG Norge ... . Maler, kontrakter, eksempler og kurs i offentlige anskaffelser. Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Velkommen til Doffin . Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å l ... Lov om offentlige anskaffelser [anskaffelsesloven] - Lovdata ... . Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor. Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 2, § 5, § 7a, § 9 og § 16. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVI nr. 2 (direktiv 2014/24/EU sist endret ved forordning (EU) 2019/1828). Endringer: Endret ved forskrifter 9 des 2016 nr. 1483, 20 des 2016 nr. 1744, 20 april 2017 ... Offentlige anskaffelser er et allment uttrykk som i offentlig språkbruk har en mer avgrenset betydning. Det omhandler da anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg eller andre ytelser til stat, kommune og andre med visse bestemte tilknytninger til disse. Etter at Norge gikk med i EØS er det etterhvert kommet et omfattende regelsett for hvordan det offentlige skal foreta sine anskaffelser. Offentlige anskaffelser er undergitt et temmelig detaljert regelverk som dels er utformet for å ivareta Norges forpliktelser etter internasjonale avtaler - i første rekke EØS-avtalen, og dels er et utslag av nasjonale overveielser. Offentlige anskaffelser. Det offentlige anskaffer varer og tjenester for ca 500 mrd kr hvert år. Samfunnet forventer at ressursene forvaltes på best mulig måte...