Psykisk helsearbeid i nye sko E-bok


Psykisk helsearbeid i nye sko -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER:
ISBN: 9788245003925
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,57

FORKLARING:

Dette er en fagbok med bidrag fra både fagfolk og brukere som diskuterer kvalitet, helhet og sammenheng i hjelpeapparatet, og hva som er god hjelp. Boken handler om: hjelpere som er mestrings- og ressursorienterte, og som fokuserer på brukernes hverdagsliv brukere som ønsker å bli sett som hele mennesker, i relasjoner og sammenhenger hvor noen tror på dem tjenester som er tilgjengelige og fleksible kunnskapsbaserte hjelpetiltak Boken bygger videre på Tusenkunstnerne fra 2000, og beskriver sentrale perspektiver i det nye, lokalbaserte psykiske helsearbeidet for voksne. Vi ser ut til å nå de kvantitative målene i Opptrappingsplanen, men sliter med å nå de kvalitative. Rusreformen legger også føringer for helse- og sosialtjenestene. Boken er rettet mot studenter ved høgskoler og universiteter, og fagfolk som arbeider med mennesker med psykiske problemer. Den er særlig relevant innenfor helse- og sosialfag og aktuell for videre- og etterutdanninger på disse fagområdene. Arve Almvik er psykiatrisk sykepleier og arbeider som førstelektor og nettverkskoordinator ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Lisbet Borge er spesialrådgiver ved Modum Bad og førstelektor ved Høgskolen i Hedmark.

...eid i nye sko Arve Almvik og Lisbet Borge (red ... Psykisk helsearbeid i nye sko. 9788245003925. Heftet ... ... .) ; [fotografier og dikt av Rita Anne Berntsen] Bok · Bokmål · 2006 Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaleterapi. Lisbeth Borge, som er en av forfatterne bak Psykisk helsearbeid i nye sko, er i år ute med ny lærebok, sammen med flere redaktører og medforfattere (Borge, L., Martinsen, E.W. og Moe, T.(red.) Psykisk helsearbeid - mer enn medisiner og samtaleterapi. Fagbokforlaget, 2011). Psykisk helsearbeid i ... PDF Bøk Psykisk helsearbeid i nye sko ... . Fagbokforlaget, 2011). Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245003925 Kap.10. Karlsen, R. (2007). Stein i magen - sykepleierstudenters møte med psykiatrisk praksis. "Å sette farger på livet", redigert av Arve Almvik og Lisbet Borge, …er en oppfølging av bøkene Tusenkunstnerne - mulighet og mangfold i psykisk helsearbeid (2000) og Psykisk helsearbeid i nye sko (2006). Samhandlingsreformen forsterker en utvikling i retning av lokalbaserte tjenester som bygger på brukernes behov. gjøre rede for sykepleierens rolle i psykisk helsearbeid; gjøre rede for symptomer på, og behandling av psykiske lidelser; ... Psykisk helsearbeid i nye sko. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245003925 Kap. 2 (21 s.) 616.890231 Hu Hummelvoll, J. K. (2012). Dette er en fagbok med bidrag fra både fagfolk og brukere som diskuterer kvalitet, helhet og sammenheng i hjelpeapparatet, og hva som er god hjelp. Boken handler om: hjelpere som er mestrings- og ressursorienterte, og som fokuserer på brukernes hverdagsliv brukere som ønsker å bli sett som hele mennesker, i relasjoner og sammenhenger hvor noen tror på dem tjenester som er tilgjengelige og ... Dette er en fagbok med bidrag fra både fagfolk og brukere som diskuterer kvalitet, helhet og sammenheng i hjelpeapparatet, og hva som er god hjelp. Boken handler om: hjelpere som er mestrings- og ressursorienterte, og som fokuserer på brukernes hverdagsliv brukere som ønsker å bli sett som hele mennesker, i relasjoner og sammenhenger hvor noen tror på dem tjenester som er tilgjengelige og ... Dette er en fagbok med bidrag fra både fagfolk og brukere som diskuterer kvalitet, helhet og sammenheng i hjelpeapparatet, og hva som er god hjelp. Boken handler om: hjelpere som er mestrings- og ressursorienterte, og som fokuserer på brukernes hverdagsliv brukere som ønsker å bli sett som hele mennesker, i relasjoner og sammenhenger hvor noen tror på dem tjenester som er tilgjengelige og ... Den nye masterutdanningen for sykepleiere skal bidra til nettopp dette, og vil være et viktig kompetanseløft for disse tjenestene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Reviderer den rammeplanstyrte tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid Lisbet Borge Lisbet Borge er førsteamanuensis og ansvarlig for videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved Diakonhjemmet Høgskole, Oslo. Almvik og Borge har tidligere utgitt lærebøkene Tusenkunstnerne mulighet og mangfold i psykisk helsearbeid (2000) og Psykisk helsearbeid i nye sko (2006). Videreutdanningen i psykisk helsearbeid legger vekt på den praktiske hverdagens betydning for utvikling og forskning, og setter kunnskap inn i en kontekst der møtet mellom fagfolk og brukere er i fokus. Endringer i dagens samfunn skaper nye komplekse helsemessige og sosialfaglige utfordringer. Psykisk helsearbeid har fokus på mennesker med psykiske lidelser. Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende. Du lærer om faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse for individ og grupper. Masterstudiet er et tverrfaglig studium som skal bidra til å høyne kompetansen innenfor fagfeltet. Studiet skal gi kompetanse i å utforme, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak innenfor feltet psykisk helsearbeid. Sentralt i s...