Dybdelæring E-bok


Dybdelæring - Michael Fullan, Joanne Quinn, Joanne McEachen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-10-19
FORFATTER: Michael Fullan, Joanne Quinn, Joanne McEachen
ISBN: 9788202595746
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,51

FORKLARING:

Dybdelæring er en bok som tar for seg et fornyet læringsbegrep og en filosofi om en omfattende systemendring i skole- og utdanningssystem. Det 21. århundre bringer med seg nye utfordringer som stiller skole- og utdanningssystemet overfor nye krav og forventninger fra storsamfunnet. I dagens og fremtidens samfunn er lokale, nasjonale og globale problemer vevd inn i hverandre. Det bidrar til et behov for et fornyet lærings- og kunnskapssyn som er tilpasset vår tid, og som er egnet til å skape den fremtiden vi ønsker oss. Forfatterne Michael Fullan, Joanne Quinn og Joanne McEachen løfter frem termen dybdelæring som en forutsetning for at elever på alle nivåer skal kunne tilegne seg nødvendig kunnskap. De understreker betydningen av at alle lærere og ledere i skolen imøtekommer alle elevers behov og interesser i skolehverdagen i et helt annet omfang enn det hittil har vært tradisjon for. Forfatternes kunnskapsgrunnlag og teoriutvikling fra NPDL - New Pedagogies for Deep Learning - i syv land og over 1200 skoler representerer en rekke funn fra forsknings- og utviklingsarbeid som kan ha stor overføringsverdi til norsk skole. De digitale verktøyene og infrastrukturene som er tilgjengelige i dag, fremheves som en sentral forutsetning for dybdelæringsprosesser og læringserfaringer. Boken formidler forskning som viser hvordan vi kan realisere kompetanser og læring tilpasset dagens og fremtidens samfunn. Alle som er interessert i moderne skoletenkning og skoleutvikling - lærere, ledere og utdannere - vil ha stort utbytte av den nyeste forskningen innenfor dybdelæringsprosesser.

...onstruere en varig forståelse.» (NOU 2014:7, s ... Vil fornye og forbedre fagene i skolen - regjeringen.no ... . 35). I NOU 2015:8 Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser, s. 14 blir denne definisjonen opprettholdt. Dybdelæring i fag innebærer å anvende kunnskaper og ferdigheter på ulike måter, slik at elevene over tid kan mestre ulike typer faglige utfordringer individuelt og i samspill med andre. Dybdelæring: Overflatelæring: Elever relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer. Elever jobber med nytt lærestoff uten å rela ... Dybdelæring: En ny utdanningsfarsott? ... . Elever jobber med nytt lærestoff uten å relatere det til hva de kan fra før. Elever organiserer egen kunnskap i begrepssystemer som henger sammen. I Sinus 1P-Y er det lagt vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk. Presentasjon av læreverket ved forfatter Einar Gustafsson. Sinus digital matematikk 1P, 1P-Y, 1T og 1T-Y vg1 (fagfornyelsen) Nye coSinus - alle ressurser på ett sted med én innlogging....