Hva er pedagogikk E-bok


Hva er pedagogikk - Gunn Imsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-03-09
FORFATTER: Gunn Imsen
ISBN: 9788215014906
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,44

FORKLARING:

Boka gir en innføring i pedagogikkens framvekst som samfunnsvitenskapelig disiplin i Norge, samt de viktigste temaer og forskningsmetoder. Forfatteren belyser også vanskelige spørsmål innenfor pedagogikken. Har register.

...lse for hva disse begrepene betyr og hvilken pedagogisk relevans de kan ha ... Hva er Maria Montessoris pedagogikk? - Drøbak Montessori ... . Aktivitetene er planlagt og styrt av de voksne ut fra en tanke om at voksne vet hva som er best for barnet. Aktivitetene vil bære preg av innlæring, og at det skal være noe barna kan ha nytte av. Denne barnehagen vil også ha mange regler for hvordan alt skal være. Hva lærer du? Innhold i studieprogrammet. PPU består av de tre hovedkomponentene pedagogikk, fagdidaktikk og praksis, som sammen utgjør en integrert helhet. Studiet er profesjonsrettet og gir praktisk og teoretisk kunnskap knytte ... Hva er pedagogikk - Utdanning ... . Studiet er profesjonsrettet og gir praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til ulike hovedtemaer. Hva er konfluent pedagogikk? Av Nils Magnar Grendstad, hentet fra hans bok «Å lære er å oppdage» utgitt på Didakta forlag i 1986. Konfluent betyr sammenflytende, eller noe friere oversatt; å bringe sammen til en helhet (av latin con= sammen og fluere= flyte). Hva er konfluent pedagogikk? Konfluent pedagogikk er en prosessorientert lærings- og utviklingspedagogikk. Her vektlegger man å knytte sammen (konfluere) de ulike enkeltprosesser som er tilstede i en personlig læringsprosess. Dette gjelder særlig de intellektuelle, emosjonelle og psykomotoriske aspekter. Jeg skulle forklare han hva didaktikk er, men hadde problemer med å forklare forskjellen på pedagogikk og didaktikk. Dette er noe jeg har reflektert rundt lenge, og etter å ha hatt fagene i to år finner jeg det fortsatt utfordrende å se skillet mellom fagene. Pedagogikk handler om dannelse og læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn. Du analyserer og får en forståelse av de ulike lærings-, oppdragelse- og samspillprosessene som foregår i barnehage, i skolen, i familien, på fritiden og i organisasjons- og arbeidsliv. Pedagogikk handler om dannelse og læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn. Du analyserer og får en forståelse av de ulike lærings-, oppdragelse- og samspillprosessene som foregår i barnehage, i skolen, i familien, på fritiden og i organisasjons- og arbeidsliv. Hva er pedagogikk? Hva handler faget om? Hva kan pedagogikkfaget brukes til? Pris: 405,-(E-bok) Kjøp på Ark.no Pris: 405,-(E-bok) Kjøp på Ark.no Pedagogikkfaget gir et grunnlag for blant annet å beskrive, reflektere over og vurdere undervisning. Gjennom å ... Da er master i pedagogikk studiet for deg. Her opparbeider du deg innsikt som er av avgjørende betydning for å forstå og reflektere rundt lærings- og kunnskapsprosesser hos oss mennesker. Studiet tilbyr fire spesialiseringer som hører inn under vitenskapsfeltet pedagogikk. Hva slags jobb får du? Avhengig av valgt spesialisering, ... > Hva er Maria Montessoris pedagogikk? MONTESSORIS FILOSOFI OG METODE. Maria Montessori (1870-1952) var en intelligent og målbevisst kvinne og ble kjent som en verdensomspennende reformpedagog. Hun var Italias første kvinnelige lege. Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling og sosialisering. Søk innen 15. april. Pedagogikk - i teori og praksis - handler dypest sett om den eldre generasjonens holdning til den yngre generasjonen. Utfordringene er å vurdere hva vi voksne egentlig ønsker for neste generasjon, hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer, og hvorvidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barn og unge. Sosialpedagogikk er en faglig retning med røtter tilbake til 1800-tallets Tyskland, et fag i grenselandet mellom pedagogikk og sosialt arbeid eller sosiologi. Hvis vi sier ...