Læreren i endring? E-bok


Læreren i endring? - Sølvi Mausethagen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-13
FORFATTER: Sølvi Mausethagen
ISBN: 9788215024523
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,5

FORKLARING:

Ansvarliggjøring og bruk av nye styringsformer i skolen fører til endringer i lærerrollen og i lærernes arbeid. Hva skjer med lærerprofesjonen i møtet med nye styringsformer? Lærerens rolle har de siste årene fått økt oppmerksomhet. Samfunnets forventninger og krav til læreren har endret seg, og offentliggjøringen av resultater fra internasjonale og nasjonale tester har ført til at lærerens kunnskap har blitt trukket i tvil. Politikerne legger stadig større vekt på testresultater og krever at læreren bruker resultatene og tilgjengelig forskning til å justere undervisningen. Boka gir et empirisk bidrag til problemstillinger rundt lærerprofesjon og styring og bidrar til lærerstudenters og læreres refleksjon over egen yrkesrolle. Leseren får dermed innsikt i nyanser og dilemmaer knyttet til de seneste reformene i norsk skole. Sølvi Mausethagen er førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser også i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer.

...erprofesjonen i møtet med nye styringsformer? Lærerens rolle har de siste årene fått økt oppmerksomhet ... Arbeidsmiljø i endring - OsloMet ... . KS' og Østfold fylkeskommunes standpunkt har vært at overtid for undervisningspersonalet utløses enten når en lærer er blitt pålagt arbeid utover de ytre rammene for planfestet arbeidstid på skolen, eller når læreren har undervist ut over årsrammen for undervisning, slik disse årsrammene er nedfelt i SFS2213 vedlegg 1. Skolekultur i endring. Om lærernes deltakelse i utviklingen av den videregående skolen 1976-2010. av La ... Læreren i endring? : om nye forventninger til ... ... . Skolekultur i endring. Om lærernes deltakelse i utviklingen av den videregående skolen 1976-2010. av Lars Erik Larsen Masteroppgave i historie Institutt for arkeologi, konservering og historie ... Lærerne opplevde at de ikke ble hørt, at deres innspill og uttalelser ble oversett. En barnehage i endring «Vi skal gi barna gode grunnverdier når det gjelder holdninger, empati, menneskesyn og likeverd, uavhengig av hva slags plattform de måtte komme på,» skriver Tor Espen Hylland. Gjennom bruken av disse griper lærerne konkret tak i praksis for å skape endring. I begge prosjektene tyder det på at bruken av verktøyene har bidratt til å endre både lærernes oppfatninger og læringsmiljøet....