Arbeidspsykologi og ledelse E-bok


Arbeidspsykologi og ledelse - William Brochs-Haukedal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-05-29
FORFATTER: William Brochs-Haukedal
ISBN: 9788245015478
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,80

FORKLARING:

Arbeidspsykologi og ledelse tar utgangspunkt i det norske arbeidslivet og dets utfordringer, men har også et globalt perspektiv. Forfatteren ser innledningsvis på hva arbeid egentlig er og på hvordan arbeidslivet slik vi kjenner det, er det foreløpige resultatet av flere tusen års utvikling. Arbeidets dypere betydning for hver og en av oss henger nøye sammen med denne utviklingen, samtidig som den peker på hvordan fortsettelsen blir. Med all den usikkerheten vi opplever rundt oss, er arbeidspsykologiens kanskje viktigste oppgave å bidra til forståelsen av kreftene som påvirker arbeidslivet på godt og vondt. Forfatteren tar i denne boken for seg både offentlige og private bedrifter, og boken er solid forankret i økonomifaget. Boken er basert på at ledelse er en del av arbeidspsykologien, som er et forskningsbasert fagfelt med mennesker og arbeidets verdiskaping i sentrum. Tradisjonelt har motivasjon til arbeidsinnsats i relativt definerte oppgaver utgjort kjernen i denne fagkretsen. Nå er det imidlertid trender i utvikling som gjør at søkelyset også rettes mot utløsing av initiativ, kreativitet og evne til å lede seg selv i uklart definerte arbeidsoppgaver. Kjernen, som er menneskers verdiskaping i jobbsammenheng, er den samme, men kontekst og rammer er i endring. Grunnleggende psykologiske mekanismer som motivasjon, ledelse og persepsjon, blir altså grundig gjennomgått. Samtidig tar forfatteren for seg aktuelle og viktige temaer som maktbegrepet, nye trender, sosiale medier og teknologi samt arbeidets historie og mening, nye arbeidsplasser og utfordringer som finanskrise, robotisering og eldrebølge. Arbeidspsykologi og ledelse retter seg først og fremst mot studenter i organisasjon og ledelse, både på bachelor- og mastergradsnivå, men er også nyttig for alle som jobber med HR og personalledelse samt organisasjonsutvikling. William Brochs-Haukedal er professor i ledelsesfag ved Norges Handelshøyskole og programdirektør på MASTRA (Executive MBA i strategisk ledelse, NHH).

...mindre endringer frem til boken sendes til trykk ... Arbeidspsykologi og ledelse av William Brochs-Haukedal ... ... . Øk din kompetanse innenfor ledelse. Passer både for de som sikter mot lederposisjoner og de som allerede innehar dette. Nettbasert og fleksibelt. Arbeidspsykologi og ledelse tar utgangspunkt i det norske arbeidslivet og dets utfordringer, men har også et globalt perspektiv. Forfatteren ser innledningsvis på hva arbeid egentlig er og på hvordan arbeidslivet slik vi kjenner det, er det foreløpige resultatet av flere tusen års utvikling. Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2020/ ... Arbeids- og organisasjonspsykologi, bachelor, 3 år ... ... . Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2020/2021 Studiehåndbok Emner HHS Handelshøgskolen i Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsfag Institutt for organisasjon, ledelse og styring Emnemappe PU PU1001 Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi Arbeidspsykologi og ledelse tar utgangspunkt i det norske arbeidslivet og dets utfordringer, men har også et globalt perspektiv. Forfatteren ser innledningsvis på hva arbeid egentlig er og på hvordan arbeidslivet slik vi kjenner det, er det foreløpige resultatet av flere tusen års utvikling. Du lærer grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi, og får grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner. Emnet gir innføring i psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, konflikter og konflikthåndtering, mobbing, gruppepsykologi, mangfold i arbeidslivet, persepsjon og attribusjonsteorier, fordommer og diskriminering. Organisasjonspsykologi er vitenskapen om hvordan individer og grupper fungerer i organisasjoner , og praktisk bruk av psykologisk kunnskap om det samme. Ved bruk av organisasjonspsykologi er man opptatt av å løse og forebygge problemer innen organisasjoner, så vel som å skape vekst og utvikling for enkeltmennesker og hele organisasjoner. Kjøp 'Arbeidspsykologi og ledelse, Nettressurs' fra Fagbokforlaget. Handlekurven er tom! Søk Bøker Forfattere Verk Ingen treff. Meny 0. Barnetrinn Norsk Matematikk Engelsk KRLE Morsmål Norsk som andrespråk ... Strategisk planlegging av arbeidsstyrken øker en bedrifts verdiskapning, og gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å nå målene de setter seg. Masterprogrammet i ledelse og organisasjonspsykologi gir deg kunnskapen du trenger for å implementere og lede slike prosesser innad i organisasjoner, og dermed bidra til å øke effektiviteten. Personalutvikling og ledelse (PU) er et deltidsstudium på 30 studiepoeng, som går over to semestre. Studiet er i første rekke beregnet for personer som til daglig arbeider med ledelses- og personalsaker, og som er engasjert i problemstillinger knyttet til organisering, ledelse, HR, omstilling, personalutvikling og læring i organisasjoner - eller personer som ønske å kvalifisere seg til ... 1. InnledningMålbeskrivelsen for spesialiteten i arbeidspsykologi skal tydeliggjøre målet med videreutdanningsprogrammet og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet kompetanse. Personalpsykologi, arbeidspsykologi og organisasjonspsykologi ... Denne boken gir en oppdatert og leservennlig innføring i etablerte temaer innenfor faget, som ledelse, organisasjonskultur og motivasjon. Podkast. Episode 1: Søvn . Hva kan man gjøre for å opprettholde god søvn, ... Arbeidspsykologi retter fokus mot samspillet mellom psykisk helse og deltakelse i arbeidslivet. Det er i dag en stor andel arbeidstakere som er utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseplager. Rask tilgang til behandling av psykiske vansker kan både forebygge sykefravær og hjelpe arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Ledere som undervurderer seg selv og sine egne prestasjoner, har et bedre utgangspunkt, skriver fagorganisasjonen Lederne. Noen tar mer plass enn andre, og det kan koste virksomheten Det er lett å overkjøre den introverte, som gjerne vil tenke seg litt om, og som ikke snakker bare for å få oppmerksomhet eller unngå stillhet....