God forvaltningsskikk E-bok


God forvaltningsskikk - Camilla Bernt, Jan Fridthjof Bernt pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-10-18
FORFATTER: Camilla Bernt, Jan Fridthjof Bernt
ISBN: 9788205458994
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,25

FORKLARING:

En stor mengde lover og forskrifter skal sikre at forvaltningen treffer riktige vedtak overfor borgerne. Likevel ser vi eksempler på fremmedgjøring i saksbehandlingen; folk skjønner ikke regelverk og begrunnelse for vedtak og føler at de ikke blir hørt. Dette kan føre til gale eller lite hensiktsmessige vedtak, eller til at man oppfatter møtet med forvaltningen som et overgrep. Hvordan kan vi ivareta borgernes rettssikkerhet i møtet med et omfattende nett av offentlige reguleringer og tjenester de er avhengig av? Hvordan sørger vi for vern mot urimelige inngrep og for at borgerne får de ytelsene de har krav på? God forvaltningsskikk er den første tverrfaglige fremstillingen av denne problemstillingen. Den henvender seg til alle som er opptatt av rettssikkerhet og gode samhandlingsprosesser i forvaltningen, som jurist, saksbehandler, politiker eller engasjert samfunnsborger.

...ått lovbrudd i saken om «Jenta på broa» ... Forsvarlig saksbehandling / God forvaltningsskikk - wLaw ... . God forvaltningsskikk er den første tverrfaglige fremstillingen av denne problemstillingen. Den henvender seg til alle som er opptatt av rettssikkerhet og gode samhandlingsprosesser i forvaltningen, som jurist, saksbehandler, politiker eller engasjert samfunnsborger. Til toppen 1 1 NTNU september 2007 Forvaltningsloven og Offentlighetslovens . krav om taushetsplikt . ved håndtering av personopplysninger … ... Bryter god forvaltningsskikk - nordlys.no ... . ved håndtering av personopplysninger …og noen ord om god forvaltningsskikk "Det strider mot god forvaltningsskikk og forsvarlig saks-behandling at klageinstansen behandler saken." Unntaksvis fremstår henvisningen som fullstendig overflødig, se f.eks. Årsmeldingen for 2009 s. 313: "Etter fvl. § 11 a første ledd og alminnelige prinsipper for forsvarlig saksbehandling, skal forvaltningen forberede og 2IIHQWOLJPøtebok: Styret ved Norges Handelshøyskole (08.03.2018) Styret ved Norges Handelshøyskole. Dato : 08 2018. Sted: NHH -Møterommet, 9.etg. Kommunestyret behandler et innbyggerinitiativ om stenging av Skjetten skytebane onsdag kveld, men aktiviteten vil pågå en stund til uansett....