Rase, etnisitet, nasjon E-bok


Rase, etnisitet, nasjon - Stuart Hall pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-02-18
FORFATTER: Stuart Hall
ISBN: 9788202643157
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,36

FORKLARING:

I denne boka utforsker Stuart Hall det problematiske begrepet «rase» og de beslektede begrepene «etnisitet» og «nasjon». Selv om vitenskapen for lengst har konstatert at menneskeraser ikke finnes i noen egentlig biologisk forstand, er rasetenkning og rasisme fortsatt en måte å klassifisere og utøve makt over mennesker på, som bidrar til å organisere vår virkelighet. På tilsvarende vis skaper forestillinger om etnisitet og nasjon både fellesskap og forskjeller mellom mennesker, og vi må undersøke hvordan disse ideene virker dersom vi skal forstå den verden vi lever i. Denne boka er basert på forelesninger Hall holdt ved Harvard University i 1994, og gir et destillat av hans analyse av rasebegrepet og rasismen. Boka kom ut posthumt i 2017 med tittelen The Fateful Triangle: Race, Ethnicity, Nation.

...igger et sted mellom rase og slektskap. Dersom man ønsker en nasjon som legger vekt på opprinnelse, får man en etnisk nasjon der Sylo Taraku ikke er medlem, selv om Taraku både er kulturelt og politisk norsk ... Rase, etnisitet, nasjon - Norli ... . I denne boka utforsker Stuart Hall det problematiske begrepet «rase» og de beslektede begrepene «etnisitet» og «nasjon». Selv om vitenskapen for lengst har konstatert at menneskeraser ikke finnes i noen egentlig biologisk forstand, er rasetenkning og rasisme fortsatt en måte å klassifisere og utøve makt over mennesker på, som bidrar til å organisere vår virkelighet. På tilsvarende ... I denne boka utforsker Stuart Hall det problematiske begrepet «rase» og de beslektede begrepene «etnisitet» og «nasjon». Selv om vitenskapen for lengst har konstatert at menneskeraser ... Det ulykksalige triangelet rase, etnisitet og nasjon ... ... . På tilsvarende ... I denne boka utforsker Stuart Hall det problematiske begrepet «rase» og de beslektede begrepene «etnisitet» og «nasjon». Selv om vitenskapen for lengst har konstatert at menneskeraser ikke finnes i noen egentlig biologisk forstand, er rasetenkning og rasisme fortsatt en måte å klassifisere og utøve makt over mennesker på, som bidrar til å organisere vår virkelighet. Etnisitet og rase. Omgrepet etnisitet blei bruka som eit slags avløysarord for rase frå midten av 1900-talet, etter at raseomgrepet var blitt forkasta på grunn av det sterke bandet til nazismen og overgrep frå rasehygienen. Rase blir framleis bruka i mellom anna USA for å dela inn folk i etniske grupper, medan ein i Europa gjerne brukar etnisitet for om lag same omgrepet. Stuart Hall - Rase, etnisitet, nasjon. Hør Sindre Bangstad i samtale med Mette Andersson om boken «Rase, etnisitet, nasjon. Et ulykksalig triangel» av den britisk-jamaicanske kulturteoretikeren Stuart Hall. Boken er oversatt av Inger Sverresson Holmes. Boken er nr. 76 i serien. Stuart Hall - Rase, etnisitet, nasjon Stuart Hall - Rase, etnisitet, nasjon. Hør Sindre Bangstad i samtale med Mette Andersson om boken «Rase, etnisitet, nasjon. Et ulykksalig triangel» av den britisk-jamaicanske kulturteoretikeren Stuart Hall. Boken er oversatt av Inger Sverresson Holmes. Boken er nr. 76 i serien. Rasisme er i smal betydning oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte «raser» hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre. I dag brukes begrepet rasisme også i vid betydning om flere former for etnisk diskriminering som ikke nødvendigvis bygger på forestillingen om «menneskeraser», men som også skjer på basis av andre kjennetegn som ... Rase, innen biologien vanlig brukt betegnelse på en gruppe innenfor en art som har flere felles arvelige egenskaper som gjør at den kan skilles fra andre grupper av individer av samme art. Les mer om begrepet rase som brukt om mennesker Raser er altså grupper (populasjoner) innenfor en art som avviker fra hverandre i frekvensen av visse gener (DNA-sekvenser).Raser kan blant annet oppstå ... Cappelens upopulære skrifter: Stuart Hall - Rase, etnisitet, nasjon (Sindre Bangstad og Mette Andersson) Rasisme, tidligere omtalt som raselære, er forestillingen om at menneskeheten kan kategoriseres i ulike raser som hver tillegges et sett egenskaper og som rangeres etter verdi. Rasisme er og har vært grunnlag for diskriminering eller segregering.. Frem til slutten av 1900-tallet var rasisme vanligvis begrunnet i antatte biologiske og arvelige forskjeller mellom folkegrupper (i dag ofte ... Nasjon, etnisitet og identitet Eller i omvendt rekkefølge: Identitet, etnisitet og nasjon/nasjonalisme… Tekst: Thomas Hylland Eriksen: Ethnicity and Nationalism, kap. 1 & 6 ... Etnisitet og rase • Er begrepet etnisitet bare en måte å unngå å bruke det belastete/ PDF | On Feb 26, 2018, Audrey Osler and others published Rase og etnisitet, to begreper vi må snakke mer om | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Nasjoner eksisterer bare i forhold til andre nasjoner. Etniske grupper og nasjoner eksisterer bare i forhold til andre etniske grupper og andre nasjoner. Mange afrikanske nasjoner var ikke nasjoner før de ble kolonisert av europeerne som trakk opp grensene på kryss og tvers, delvis gjennom etniske grupper, og delvis slik at de omfattet et mangfold av etniske grupper....