Barn på flukt E-bok


Barn på flukt -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-02-24
FORFATTER:
ISBN: 9788205512368
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,80

FORKLARING:

Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta unge flyktningers behov. Barn på flukt viser at denne gruppen også er spesielt sårbar fordi de har flyktet fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold, og de fleste har opplevd tap, sorg og traumatiske hendelser. Hjelpeapparatets utfordring er å se på enslige mindreårige flyktninger som vanlige barn og ungdommer med mange ressurser og samtidig være klar over at de er i en risikosituasjon, hvor de ikke kjenner språket og kulturen, og skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner og skape nye sosiale relasjoner. Forfatterne viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne støtte enslige mindreårige flyktninger når det gjelder mottak, bosetting, rettigheter, skole og det psykososiale arbeidet. Denne andre og reviderte utgaven av boka er oppdatert særlig med tanke på de seneste juridiske og politiske endringene i feltet, og om interkulturell kommunikasjon i omsorgsarbeidet. Samtidig er ny kunnskap og forskning, slik som for eksempel tillitens betydning, nyere traumeforskning og overgangen til voksenlivet, innlemmet i de øvrige kapitlene som fortsatt består av temaer som stadig er like aktuelle.

...r om flukt. Bakgrunn. Over 30 millioner barn var på flukt fra krig og konflikt ved inngangen til 2017 ... Musikkfestival for barn på flukt | Dråpen i Havet ... . Aldri før har det vært så mange enslige barn på flukt, bare det siste året har 300 000 barn lagt på flukt alene fra sine hjem. Barn på flukt lever i uvisshet og frykt for hva som skal skje med dem. Ved inngangen til 2019 var 70,8 millioner mennesker på flukt. Av disse flyktet 29,4 millioner over en landegrense. 41,3 millioner er på flukt i sitt eget land. Mennesker som har flyktet på grunn av naturkatastrofe ... Meld. St. 27 (2011-2012) - regjeringen.no ... . 41,3 millioner er på flukt i sitt eget land. Mennesker som har flyktet på grunn av naturkatastrofer er ikke medregnet i tallene som er nevnt. Disse kommer altså i tillegg. Barn på flukt er i en særlig sårbar situasjon. Spenningen mellom innvandringsregulerende og barnefaglige hensyn i asylsaker er noe av det som har skapt mest debatt i Norge de siste årene. Et sentralt spørsmål er hvordan «barnets beste» blir forstått og vurdert og hvilken vekt dette skal tillegges i asylprosessen. Halvparten av barna har blitt drevet fra hjemmene sine på grunn av voldelige konflikter. I tillegg har nærmest like mange forlatt hjemmene i søken etter et bedre liv. 45 prosent av alle barn som er på flukt kommer fra Syria og Afghanistan. - Det viktige er at disse barna som er på flukt, er barn. Og de må behandles som barn. Barn på flukt skal ikke fengsles. I dag kommer Stortinget til å gå inn for at barn som skal tvangsreturneres fortsatt skal kunne fengsles. Det strider med barns rettigheter. Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta unge flyktningers behov. Barn på flukt viser at denne gruppen også er spesielt sårbar fordi de har flyktet fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold, og de fleste har … Alle barn har rett til å bli hørt og til å bli tatt på alvor. De har rett til å fortelle sin egen historie på egne premisser, med sine egne ord og sin egen stemme. Våren 2018 samarbeidet vi med Redd Barna om prosjektet, og sammen holdt vi fortellerverksted med barn som har flyktet til Norge. Til sammen skal deltok 17 barn og ungdommer på verkstedene. 4. 22 millioner barn er på flukt. Flyktninghjelpen anslår at halvparten av verdens 45 millioner mennesker på flukt, er barn. Barn på flukt utgjør den mest sårbare gruppen og er den største bekymringen til FNs høykommissær for flyktninger. Syria-krisen er den største pågående flyktningkrisen i våre dager: 9,5 millioner er drevet på ... - Millioner av barn på flukt må flykte flere ganger i løpet av sitt liv. Nær 60 % av alle land som har hatt borgerkrig, opplever nye utbrudd av krig. - Mellom 2,5 og 5 % av alle barn på flukt trenger hjelp til å finne tilbake til foreldrene sine. FNs Høykommissær for flyktninger meldte i år at 65 millioner mennesker er på flukt i verden. Tallet er det høyeste siden andre verdenskrig, både for dem som har krysset en landegrense og dem som er på flukt i eget land. Samtidig er det en økende bekymring for kvalitet og tilgjengelighet av statistikk om flyktninger. Statistisk sentralbyrå arbeider med å forbedre disse tallene sammen ......