Sikkerhetsloven E-bok


Sikkerhetsloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-01-22
FORFATTER:
ISBN: 9788245087239
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,74

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...ig for å etterleve pliktene som følger av sikkerhetsloven, men kan gi dere et godt grunnlag i form av systematiske aktiviteter for styring og kontroll ... Risikovurderinger etter sikkerhetsloven ... ... . • Sikkerhetsloven dreier seg om statssikkerheten • Legges opp til en begrenset utvidelse av sikkerhetslovens virkeområde -Fortsatt statssikkerhet • Ny systematikk - Har virksomheten informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner Risikovurderinger etter sikkerhetsloven. Dette er bakgrunnsstoff («Godt å vite») til hovedaktiviteten Risikovurdering. Målgruppen er de fagansvarlige informasjonssikkerhet som ønsker å ... Ny sikkerhetslov fra 1. januar 2019 ... . Dette er bakgrunnsstoff («Godt å vite») til hovedaktiviteten Risikovurdering. Målgruppen er de fagansvarlige informasjonssikkerhet som ønsker å sette seg litt grundigere inn i enkelte tema og dermed øke sin bakgrunnskunnskap. Innhold. Kina skal diskutere innføringen av en ny sikkerhetslov for Hongkong, som vil forby forræderi, oppvigleri og politisk aktivitet der målet er løsrivelse. Sikkerhetsloven, Sikkerheitslova eller Tryggingslova har det formelle namnet «Lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste». Lova har i fylgje §1 som formål å legge tilhøva til rette for å effektivt kunne motverke trugsmål mot sjølvstendet og sikkerheita til riket og andre vitale nasjonale sikkerheitsinteresser. Den nye sikkerhetsloven. Kina kunngjorde torsdag at det planlegges å innføre en ny nasjonal sikkerhetslov i Hong Kong. Det er dette som utløste demonstrasjonene. Den siste britiske guvernøren i Hongkong mener at Kina med den nye sikkerhetsloven for Hongkong svikter det halvautonome territoriet. Sikkerhetsloven (Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste) er en norsk lov som har til formål å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot Norges selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, ivareta den enkeltes rettssikkerhet, og trygge tilliten til og forenkle grunnlaget for kontroll med forebyggende sikkerhetstjeneste. Her finner du informasjon om sikkerhetsklarering, adgangsklarering, autorisasjon og klareringsprosessen. Sikkerhetsklarering. Virksomheter som er omfattet av sikkerhetsloven er pliktet til å gjennomføre forebyggende sikkerhetstiltak. Sikkerhetsloven og NIS-direktivet har åpenbare tangeringspunkter. Og sammen med GDPR (personvernforordningen) er de eksempler på tverrsektoriell regulering av IKT-sikkerhet. NIS-direktivet trådte i kraft i EU i sommer, men er ennå ikke implementert i Norge, til tross for at det er relevant for det indre marked. 2018 IKT-sikkerhet: NITO hørt - IKT-del i sikkerhetsloven styrkes. Etter NITOs utallige innspill om viktigheten av IKT-sikkerhet på alle nivåer i samfunnet, styrkes nå IKT-aspektet i Sikkerhetsloven. Den nye sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar 2019. Fredag 23. august publiserte Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) åtte veiledere til den nye loven. Vi har tidligere også omtalt den nye loven. Den forrige sikkerhetsloven inneholdt mange detaljerte regler som nå er erstattet med funksjonelle krav for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. Presseforbundet › Still spørsmål › Still spørsmål › § 13 jf. sikkerhetsloven Emnet er tomt. Ser 2 svar tråder Forfatter Innlegg 17. juni 2011 klokken 15:34 #16341 Svar fersk journalistGjest Hei. Jeg har fått flere avslag fra Kunnskapsdepartementet med begrunnelse i offentlighetslovens § 13 jf. sikkerhetsloven §§ 11 og 12. De hevder også at meroffentlighet… - Sikkerhetsloven er omfattende og kompleks for de som aldri har hatt med den å gjøre før. Det tar tid å bygge kompetanse og struktur. - NSM har lagt ut en mengde informasjon på sine sider. Meget bra, noe henger litt etter ifm ny lov. - Dokumentasjonskrav er krevende -risikovurderinger er så mangt (ROS, VTS, verdianalyse, osv). Gitt de potensielt store implikasjonene sikkerhetsloven kan få, bør private virksomheter snarest på egenhånd kartlegge hvorvidt den nye sikkerhetsloven kan gjelde for dem og hvilken betydning det vil ha for virksomheten. Gå til toppen. Kontakt. Sentralbord: +47 21 93 10 00 Fax: + 47 21 93 10 01...