Barns utvikling i skolealder E-bok


Barns utvikling i skolealder - Richard Haugen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-11-30
FORFATTER: Richard Haugen
ISBN: 9788202560492
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,89

FORKLARING:

Barns utvikling i skolealder gjør rede for barns endringer i skole- og ungdomsalder. De ulike endringene er forankret i både klassiske teoretikere og nyere forskning. Leseren får innblikk i barn og unges typiske væremåte på sentrale utviklingsområder som biologisk betinget utvikling, sosial utvikling, emosjonell utvikling og kognitiv utvikling. Forskjeller i barn og unges utvikling er også drøftet.Boka består av 11 kapitler med følgende temaer: teoretiske modeller og tilnærminger relatert til utvikling motorisk utvikling sosiale relasjoner både før og i skolealder emosjoner og temperament selvoppfatning persepsjon og tenkning språk, begreper og kommunikasjon moral kjønnstypisk væremåteBarns utvikling i skolealder henvender seg til lærerstudenter og lærere. Den er også aktuell for profesjonsutdanninger i pedagogikk, spesialpedagogikk samt sosial- og helsefag.

...e har det skjedd en revolusjonerende utvikling innenfor behandling av for tidlig fødte, eller premature, barn ... PDF Narrative ferdigheter på makronivå hos flerspråklige polsk ... ... . Nå kan man redde nyfødte helt ned i 24. svangerskapsuke, med en vekt på bare rundt 500 gram. Fem-seks prosent av alle barn som fødes i Norge hvert år er premature, det vil si født før 37 svangerskapsuke. Skolealder er ikke tidlig nok. Det går an å avdekke risiko for språkvansker allerede før barna begynner på skolen. Publisert Publisert . ... Den norske barnehagetradisjonen med fri lek er høyt skattet og viktig for barns u ... PDF Narrative ferdigheter på makronivå hos flerspråklige polsk ... ... . Publisert Publisert . ... Den norske barnehagetradisjonen med fri lek er høyt skattet og viktig for barns utvikling. Da er det viktig at alle barn får delta i leken, ... Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag med moderat til høy fysisk aktivitet, ... og utvikling av motoriske ferdigheter. ... Det er derfor viktig at barn og unge blir stimulert til en fysisk aktiv livsstil i tidlige barneår og gjennom hele skolealder. Når barn i skolealder er forsinket i sin utvikling brukes ofte begrepet lærevansker. Lærevansker innebærer at barn ikke lærer det som er forventet at de lærer på bestemte alderstrinn. Noen av barna som viser en generell utviklingsforsinkelse eller generelle lærevansker innenfor flere utviklingsområder, vil etter en tverrfaglig utredning i spesialisthelsetjeneste, kunne få diagnosen ... Barn som har tilstander som gir mangelfull eller forsinket utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter, får også symptomer i tidlig barnealder (Thapar, 2015). Dette gjelder psykisk utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser som autismespekterforstyrrelser, ADHD, språkforstyrrelser, motoriske forsinkelser og lærevansker. Barns utvikling i skolealder gjør rede for barns endringer i skole- og ungdomsalder. De ulike endringene er forankret i både klassiske teoretikere og nyere forskning. Leseren får innblikk i barn og unges typiske væremåte på sentrale utviklingsområder som biologisk betinget utvikling, sosial utvikling, emosjonell utvikling og kognitiv utvikling. Bidra til økt kunnskap om barns utvikling fra 2 ½ til 10 år innenfor og mellom områdene språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder, og lesing, skriving og regning i skolealder ; Identifisere tidlige utviklingsfaktorer som fremmer eller hemmer tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning Barn er like individuelt forskjellige som voksne, så det finnes ingen fasit som gjelder for alle barns utvikling. Og dette er heller ingen konkurranse. Husk at det er stor variasjon og bredde i barnas normale utvikling. Noen vil være litt tidligere ute - andre litt seinere enn gjennomsnittet. Barns utvikling i barnehagealder gjør rede for endringer som skjer i barns liv og væremåte fra barnet unnfanges, gjennom barnehagealderen og fram til skolealder. De ulike endringene er forankret i både klassiske teoretikere og nyere forskning. Boka gir innblikk i barns typiske væremåte på sentrale … Barns utvikling i skolealder gjør rede for barns endringer i skole- og ungdomsalder. De ulike endringene er forankret i både klassiske teoretikere og nyere forskning. Leseren får innblikk i barn og unges typiske væremåte på sentrale utviklingsområder som biologisk betinget utvikling, sosial utvikling, emosjonell utvikling og kognitiv utvikling....