Operativ psykologi 2 E-bok


Operativ psykologi 2 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-07-25
FORFATTER:
ISBN: 9788245025477
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,25

FORKLARING:

Boken Operativ psykologi 2: Anvendte aspekter har som hensikt å presentere flere nye tematiske og anvendte aspekter som supplerer og utfyller grunnboken Operativ psykologi. Denne nye boken er i likhet med den første rettet mot operative miljøer «blålysetater» som politi, brann, redning og helse, frivillige organisasjoner, samt andre offentlige og private virksomheter som jobber under tidspress og usikkerhet. Vi tror boken også vil være av interesse for dem som ønsker å forstå og få mer kunnskap om samfunnssikkerhet, ulykker, kritiske hendelser og dramatiske situasjoner som ofte omtales i mediene. I boken kan du lese mer om risikoanalyse, teamtrening, forhandlingsteknikker, effekten av ernæring og fysisk kapasitet, sikkerhetsklima, overlevelse i ekstreme omgivelser, terrorisme, stressmestring, destruktiv ledelse, tillit og moralsk skade. Operativ psykologi 2: Anvendte aspekter er organisert som et operasjonshjul der vi følger en tidslinje fra rekruttering til forberedelser og trening, deretter over til gjennomføring av operasjoner og til sist tilbakeføring til (operativ) tjeneste. Vi er takknemlige for den velvilje og profesjonalitet vi har blitt møtt med av operativt personell som har delt sine erfaringer og lært oss mye om betydningen av operativt arbeid. Vi har derfor valgt å tilegne denne boken dem som står i første linje, og de mange som daglig er involvert i operative innsatser her hjemme og i utlandet. Boken er redigert av professor Bjørn Helge Johnsen (dr.psychol.) og professor Jarle Eid (dr.psychol.) ved Universitetet i Bergen. Begge har lang erfaring fra forskning, kriseberedskap og innsats i operative sammenhenger.

...ogi 2: Anvendte aspekter har som hensikt å presentere flere nye tematiske og anvendte aspekter som supplerer og utfyller grunnboken Operativ psykologi ... Psykologi i operativ tjeneste | Gyldendal ... . Denne nye boken er i likhet med den første rettet mot operative miljøer «blålysetater» som politi, brann, redning og helse, frivillige organisasjoner, samt andre offentlige og ... Operativ psykologi er et bredt fagområde innen psykologi som anvender psykologisk og adferdsvitenskapelig ekspertise og teknikker innen felt som nasjonal sikkerhet, militær og sivil etterretningsvirksomhet og innen politi og andre etterforskningssammenhenger.Operativ psykologi søker å forstå, ramme eller påvirke et individ, en gruppe eller en organisasjon for å oppnå taktiske ... Kapittel 1: Moderne ... Operativ psykologi 1 | Universitetet i Bergen ... .Operativ psykologi søker å forstå, ramme eller påvirke et individ, en gruppe eller en organisasjon for å oppnå taktiske ... Kapittel 1: Moderne psykologi. Tema: Populærpsykologi. Tekstressurs: Crazy (sangtekst) - Gnarls Barkley Sammenlign innholdet i denne teksten med det du har lest om klinisk psykologi (se tabell i Psykologi 2, side 26). Boken Operativ psykologi 2: Anvendte aspekter har som hensikt å presentere flere nye tematiske og anvendte aspekter som supplerer og utfyller grunnboken Operativ psykologi. Denne nye boken er i likhet med den første rettet mot operative miljøer «blålysetater» som politi, brann, redning og helse, frivillige organisasjoner, samt andre offentlige og private virksomheter som jobber under ... Dette studieheftet gir en oversikt over sentrale læringsmål i boken Operativ psykologi. Heftet inneholder og flervalgsoppgaver med svaralternativer. Operativ psykologi er revidert og oppdatert, og foreligger nå i andre utgave. Leseren presenteres for nyere norsk og internasjonal forskning om betydningen av menneskelige faktorer i operative situasjoner der liv, helse eller grunnleggende ... Operativ Ledelse er en treårig satsing for å skape nye og mer effektive metoder å trene team som må ta selvstendige beslutninger i situasjoner preget av uorden og stort mentalt press. De siste års utvikling av det internasjonale risikobildet har endret vårt syn på hva operativ ledelse innebærer. Operativ Psykologi er et kurs som jeg absolutt vil anbefale på det sterkeste for personell som ønsker å utvikle seg som en god leder og brannmann. Dette kurset tar for seg veldig mange relevante emner innenfor vårt fag, men med fokus på oss som personell, hvordan vi kan utvikle oss til et robust team. Velkommen til Cappelen Damms nettsted for psykologi på videregående skole Her finner du gratis nettressurser til læreverket vårt for psykologi-verket. Nettstedet følger kapittelstrukturen i boka. Velg kapittel i Psykologi 1 eller 2 i venstremenyen. Gjeldende læreplan Læreplan i psykologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSY1-02) Gjelder fra: 01.08.2016 Gjeldende UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i psykologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSY1-01) Gjelder fra: 01.08.2009 Gjelder til: 31.07.2016 Bestill vurderingseksemplarer. Forfatterne av denne boken gir deg svarene gjennom en innføring i psykologi i operativ tjeneste. Bokens første del er en grunnleggende beskrivelse av hvordan stress kan mestres i operativt arbeid.Bokens andre del gir en kortfattet innføring i ulike former for psykiske vansker og lidelser. Grunnlegger Thorvald Hærem har vunnet prisen «Årets nyvinning i psykologi». Hva jeg lærte som innsatspsykolog etter terror­bomben 22. juli Helsemyndighetene hadde ingen plan for hurtig mobilisering av helsepersonell etter terrorangrepet i 2011, og det måtte improviseres. Ledelse betegner den styrende delen av en leders arbeide. Lederen har normalt det øverste ansvaret i en virksomhet.. En skiller mellom operativ (daglig) ledelse og formell ledelse (d.v.s juridisk ledelse). I en bedrift vil en operativ ledelse være «daglig leder», mens formell juridisk leder eller ansvarlig vil være «styreleder». Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen (red.) | ...