Rett og rettsanvendelse E-bok


Rett og rettsanvendelse - Jens Edvin A. Skoghøy pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-04-24
FORFATTER: Jens Edvin A. Skoghøy
ISBN: 9788215028583
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,5

FORKLARING:

Temaet for boken er hvordan dommere og andre rettsanvendere går frem ved fastleggelsen av innholdet i og anvendelsen av rettsregler.

...oldet i og anvendelsen av rettsregler. Begrepet «vårt rettssystem» omhandler gjeldende rett i to henseender: Rettsskaping og rettsanvendelse ... Økonomisk kriminalitet | Skattebetalerforeningen ... . I et demokratisk samfunn er rollefordelingen mellom regelproduksjon og regelanvendelse fastlagt i maktfordelingslæren. Rett og rettsanvendelse Rett og rettsanvendelse Skoghøy, Jens Edvin A. Innbundet / 2018 / Bokmål 619,-508,-Levering 2-6 dager Antall. Legg i handlekurv. Produktbeskrivelse. Temaet for boken er hvordan dommere og andre rettsanvendere går frem ved fastleggelsen av innholdet i og ... Juridika .. ... Rett og rettsanvendelse av Jens Edvin A. Skoghøy - Les ... ... . Produktbeskrivelse. Temaet for boken er hvordan dommere og andre rettsanvendere går frem ved fastleggelsen av innholdet i og ... Juridika ... sØk; meny streiken, og er etter nøye overveielser kommet til at det uansett er riktig og nødvendig å gripe inn i konflikten … Jeg finner etter dette at selv i tilfelle streikeforbudet skulle ha vært i strid med folkerettslige bestemmelser om vern av retten til streik, ville det følge av norsk rett at den provisoriske anordningen var gyldig.» Boken forklarer grunntrekk ved rettsregler, hvorfor vi trenger slike regler og hvordan lov og rett blir til. Fremstillingen gir en grunnleggende innføring i juridisk metode, og begreper som rettskilder, rettskildeprinsipper og rettsanvendelse blir forklart og satt i sammenheng. Kjøp 'Rett og rettsanvendelse' av Jens Edvin A. Skoghøy fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788215028583 Enten du er jurist, advokat, ligningsfunksjonær, eiendomsmegler m.fl., bruker du rettsregler for å løse arbeidsoppgaver og er således å regne som en rettsanvender. Eksempler på rettsanvendelse: En ligningsfunksjonær som bestemmer hvor mye du skal betale i skatt. En bilselger som avgjør om en bilhandel må gå om igjen. Saken gjelder UNEs rettsanvendelse i familieinnvandringssak hvor referansepersonen (herboende) var mindreårig. UNE har lagt til grunn en uriktig forståelse av utlendingsloven § 43, ved å innfortolke et krav om at referansepersonen må være enslig. UNEs tolkning er i strid med lovens ordlyd og mangler dessuten tilstrekkelig støtte i rettskildene for øvrig. lovfestet og ulovfestet rett . Loven •Naturlig startpunkt for rettsanvendelse: Står det noe i loven? •Lovbegrep -Grunnlov og lov -Formelt lovbegrep •Lover gitt av Stortinget -Materielt lovbegrep •Omfatter også forskrifter •Uttrykkene «lov» og «lovregel» Gjeldende rett (ofte benevnt med det latinske uttrykket de lege lata) er betegnelsen på den rettslige situasjonen som kan utledes fra de foreliggende rettskildefaktorene.Hvordan man komm...