Kvalitative Metoder i Samfunnsforskning E-bok


Kvalitative Metoder i Samfunnsforskning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 1996-01-01
FORFATTER:
ISBN: 9788200225355
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,7

FORKLARING:

... ikke for denne påstanden, men gir en typologi over data: 1 ... Kvalitative metoder i samfunnsforskning (Book, 2002 ... ... . intervall-/forholdstallsnivå, 2. ordinal ... Det finnes mange bøker om kvalitative metoder som kan anbefales, som for eksempel boken Holter og Kallebergs Kvalitative metoder i samfunnsforskning fra 1996.. Egne tidsskrifter, som Quality Research, er også etablert.. I tillegg finnes det et stort antall publikasjoner om kvalitative metoder tilgjengelig på nett, og nedenfor har vi valgt ut noen av disse: Indhold: Harriet Holter: Fra kvalitative metoder til kvalitativ samfunnsforskning. Ragnvald Kalleberg: Forskningsopplegget og samfunnsforskni ... Kvalitative metoder i samfunnsforskning - Universitetsforlaget ... . Ragnvald Kalleberg: Forskningsopplegget og samfunnsforskningens dobbeltdialog. Sigmund Grønmo: Forholdet mellem kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen. Finn Tschudi: Om nødvendigheten av syntese mellom kvantitative og kvalitative metoder. Dere er nå kommet til fjerde uke i emnet om kvalitativ metode. Denne uken vil dere bli presentert for analyse av data innenfor den kvalitative forskningstradisjonen. Dere vil også i denne uken bli presentert for en gruppeoppgave, hvor dere skal ta utgangspunkt i oppgavene dere har løst de tre foregående ukene. Kvalitetskriterier - validitet i … Fortsett å lese «Kvalitativ metode ... En viktig ambisjon med kurset er både å aktivt anvende profesjonslitteratur i diskusjon av de ulike temaene, samt øve deltagerne i å «lese» hvilke metodiske grep og overveielser som er tatt av forskere i studier der kvalitative metoder er benyttet og hvilket metodologiske utgangspunkt forskeren har. Lær forskjellene mellom disse to metodene, og når du bør bruke dem. Du bruker kvalitative undersøkelser når du trenger helt håndfaste fakta. Kvalitative undersøkelser er nyttige når du vil ha informasjon som beskriver et tema, i stedet for å foreta målinger. Metoder for innsamling av kvalitative data kan være deltakende observasjon, etnografi, ustrukturerte intervjuer, fokusgrupper eller kvalitativ innholdsanalyse.. Metoder for analyse av kvalitative data omfatter blant annet koding av datamaterialet. Dette innebærer at større eller mindre elementer av teksten merkes med stikkord (koder), som beskriver eller karakteriserer innholdet i hvert ... Forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder diskuteres i en kommentarartikkel i Sosiologisk tidsskrift av Anders Bjørndahl Iversen (2011). Utgangspunktet for artikkelen er blant annet et par av mine arbeider om samfunnsvitenskapelige metoder (Grønmo, 1996, 2004). Kvalitative metoder - undersøkelser nært på menneskene. Er du sosialantropolog og skal undersøke samhandlingen mellom mennesker i en annen kultur enn din egen, kan det være best å bruke en kvalitativ metode framfor for eksempel å gjennomføre en spørreundersøkelse. Ønsker du å laste ned en Kvalitative Metoder i Samfunnsforskning-bok? Bra valg! På vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org finner du boken Kvalitative Metoder i Samfunnsforskning og andre bøker av forfatteren none. Kvalitative metoder i samfunnsforskning Forfattere Holter, Harriet; Kalleberg, Ragnvald Utgitt 1996 (2. utg.) Forlag Universitetsforl. ISBN-13 9788200225355 Kvantitativ metode er forskningsmetoder som brukes ved innsamling og analyse av kvantitative data. Dette er data som foreligger i form av tall eller andre mengdetermer, i motsetning til kvalitative data, som vanligvis uttrykkes i form av tekst. Kvantitative studier omfatter gjerne mange enheter. Enhetene kan være individer, organisasjoner, lokalsamfunn eller stater. Kvalitative forskningsmetoder i praksis har nylig kommet i tredje utgave.Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Boka er først og fremst beregnet på studenter, forskere og andre som skal gjennomføre kvalitativ samfunnsforskning. Kvalitative metoder i samfunnsforskning ISBN 9788200225355, 1996, Ragnvald Kalleberg, Harriet Holter Fra 50,- Kjøp Selg...