Traktaten E-bok


Traktaten - Hogne Hongset pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-06-05
FORFATTER: Hogne Hongset
ISBN: 9788242154767
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,13

FORKLARING:

Hevneren er tredje bok i trilogien "Traktaten", skrevet av en mann som kjenner oljeindustrien fra innsiden. Internasjonale oljeselskaper skyr ingen midler i kampen for å sikre seg penger. Norske politikere sover i timen, mens gasspengene flyter ut av landet. Politimannen Arve Meyer har lagt seg ut med de store oljegutta tidligere; han har kjent på kroppen hvor livsfarlig det er. Likevel klarer han ikke å holde seg unna når han kommer på sporet av en gruppe som manipulerer det norske stortinget, som og dreper uten skrupler. Undersøkelsene tar ham til London, Sveits og den idylliske thailandske øya Koh Samui. Men kanskje finnes løsningen rett utenfor politihuset på Grønland?

...r bindende for alle parter. Der udfærdiges ofte traktater om krigsafslutning (våbenhvile eller fred) og handel ... Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige ... ... . Traktaten, som trødde i kraft i 1961 og som i dag 50 nasjonar har skrive under på, definerer Antarktis som eit vitskapleg reservat med fridom til å utføre vitskaplege utforskingar samstundes som han forbyr all militær aktivitet på kontinentet. Traktaten var den første nedrustingskontrollavtalen som vart oppretta under den kalde krigen. FN-pakten (Charter of the United Nations) er avtalen som etablerte verdensorganisasjonen De Forente Nasjoner i ... Versaillestraktaten - Wikipedia ... . FN-pakten (Charter of the United Nations) er avtalen som etablerte verdensorganisasjonen De Forente Nasjoner i 1945. På sett og vis er FN pakten organisasjonens grunnlov. For 100 år siden, den 9. februar 1920 og i kjølvannet av første verdenskrig, undertegnet Norge og åtte andre stater Svalbardtraktaten i Paris. I 1925 trådte traktaten i kraft, og Svalbard ble ... Hva angår merkets utforming og plassering, vises til bestemmelsene gitt i medhold av § 2, jfr. traktaten. Materiellets identitet skal framgå av varig merking på selve materiellet. 3. ATP-sertifikat og merking som beskrevet ovenfor får bare benyttes så lenge sertifikatet er gyldig og bare til det materiell som sertifikatet gjelder for. Traktøren Kjøkkenutstyr fører et stort utvalg av kvalitetsprodukter innen kjøkkenutstyr. Jo dyktigere du blir på kjøkkenet, jo større grunn har du til å stille krav til kjøkkenutstyret. Sjansene for at du kan produsere et fantastisk måltid øker når utstyret er topp. Kjøkkenutstyret du ønsker deg er det vi som fører. Traktaten trådde i kraft 23. juni 1961, og legg dei juridiske rammene for aktivitet i området sør for 60 °S. Hovudpunkta i traktaten er som følger (romertall viser til korresponderande artiklar i traktat-teksten): Antarktis kan berre verte utnytta til fredlege føremål. For å nå målet om å straffe Tyskland ble svært strenge betingelser nedskrevet i Versailles-traktaten, fredstraktaten for krigen. De måtte ta på seg all skyld for krigen, gi fra seg betydelige landområder, betale enorme krigsskadeerstatninger og godta store begrensninger i rustningsindustrien og forsvaret. Versailles-traktaten. Fredsavtalen som ga krig? Østerrike-Ungarn og det ottomanske riket oppløses. Keiserriket Østerrike-Ungarn ble oppløst og gikk over til nasjonalstatene Ungarn og Østerrike. I tillegg oppsto Tsjekkoslovakia og Jugoslavia. Kjøp 'Traktaten, skyggen' av Hogne Hongset fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, CD, E-bok, Heftet | 9788248910282 Lisboa-traktaten åpner for første gang for at borgere kan foreslå nytt EU-lovverk. Dette kan skje hvis minst 1 million EU-borgere fra minst ¼ av EUs medlemsland skriver under på et forslag. Deretter oversendes dette til kommisjonen som vurderer om de ønsker å etterkomme borgerkravet. Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union - Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - Protokoller - Bilag - Erklæringer knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten, undertegnet den 13 ... Svalbardtraktaten fra 1920 sikrer at det er norske myndigheter som styrer over Svalbard. Russland hevder Norge bryter betingelsene for traktaten. Versailles-freden blev underskrevet den 28. juni 1919 af Frankrig, Storbritannien, USA og deres allierede på den ene side og Tyskland på den anden side som afslutning på 1. verdenskrig. USA ratificerede aldrig Versailles-traktaten, fordi landet syntes, at betingelserne var for hårde og forhandlede sig i stedet frem til en aftale med Tyskland: (Berlin-traktaten af 1921). Fortsettelsen var ikke mindre nedverdigende for tyskerne da de flere steder i traktaten som ble undertegnet i Versailles i juni 1919 også ble ilagt det moralske ansvaret for krigen, en ansvarspåleggelse som mange tok både personlig og opplevde svært sårende i Tyskland. Traktaten oppløste 434 års union mellom Danmark og Norge og overførte Norge til Sverige. Foto: Emre Olgun/Riksarkivet i Sverige, originaltraktater, Danmark nr. 46a: Traktaten i Kiel/CC-BY-NC-SA 4.0 Et fristilt folk....