Tingenes tilsynekomster E-bok


Tingenes tilsynekomster -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-10-29
FORFATTER:
ISBN: 9788270997312
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,53

FORKLARING:

Hvordan kommer tingene til syne for oss? Hva er det som får tingene til å tale? Og hva taler de om? Tingene har sin egen materialitet, sin egen tyngde som gir dem nærvær. Men hva skal til for at vi får øye på dem - eller for at vi overser dem? Hvilke prosedyrer, strategier eller mekanismer er det som trer i kraft når ting dukker opp i og forsvinner igjen fra det som kan kalles "det kulturelle synsfeltet"? Denne boken er resultatet av et tverrfaglig samarbeid mellom ti humanistiske forskere som har delt en interesse for hvordan ting kommer til syne og får kulturell mening. Her undersøkes museums-, arkiv- og bibliotekpraksiser, så vel som spørsmål om hvordan ting kommer til syne - og skjules - gjennom litteratur og kunst. Spørsmålene om tilsynekomst knyttes både til estetisk opplevelse, til kunnskapsproduksjon og til kollektiv erindring. Boken dekker et tidsrom fra slutten av 1600-tallet frem til vår egen tid. Hovedvekten ligger på tingenes tilsynekomst i det moderne samfunn.

...le Yngve Henriksens utstilling "Nord". Amundsen, Arne Bugge; Eriksen, Anne ... Anne Eriksen - Wikipedia ... . 1995. Sæt ikke vantro i min overtroes stæd. Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60-årsdagen 28. Tingenes tilsynekomster: kulturproduksjon, materialitet og estetikk . ISBN 9788270997312, 2013, Fra 100,-Kjøp Selg. Bildstrider: foreläsningar om estetisk teori . ISBN 9789170830266, 2001, Sven-Olov Wallenstein . Fra 500,-Kjøp Selg. The Power of Glamour: Longing and the Art of Visual ... Tingenes tilsynekomster. 9788270997312. Innbundet - 2013 ... ... . Fra 500,-Kjøp Selg. The Power of Glamour: Longing and the Art of Visual Persuasion . ISBN ... Vi omgiver os med ting, og der bliver flere og flere af dem. Man kan aflæse det i de verdensomspændende vækstrater og i de stadig større bjerge af skrald. Men også inden for kulturvidenskaberne dukker tingene op alle vegne. Return to Article Details Anne Eriksen, Mia Göran & Ragnhild Evang Reinton. Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk Download Download PDF Download Download PDF Nye utgivelser. LitCits avslutningsantologi Bjørkøy, Aasta M.B., Ruth Hemstad, Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.). Litterære verdensborgere.Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850. "Tingenes tilsynekomst" er det blitt kalt. I fagkretser der studiet av mennesket alltid har vært hovedfokus er det forståelig at et slikt materialitetsfokus kan virke forfriskende og nyskapende, ja nesten som en åpenbaring; endelig har man oppdaget tingene og deres betydning for våre liv og handlinger. Anne Eriksen (født 17. juli 1958) er norsk folklorist.Hun har siden 1996 vært professor i folkloristikk ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo.Hun har spesielt forsket på folkereligiøsitet, historiesyn, fortidsforståelse, kollektiv erindring og minnepolitikk. De siste årene har hun dessuten forsket på medisinhistorie og 1700-tallet. Pris: 335 kr. inbunden, 2013. Skickas inom 4-6 vardagar. Köp boken Tingenes tilsynekomster (ISBN 9788270997312) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Du kan tinglyse et eierskifte i grunnboken ved å fylle ut et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte, eller be om grunnbokshjemmel etter kunngjøring. Du må betale et gebyr per dokument som du sender til tinglysing. I tillegg må du betale dokumentavgift ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom. Her finner du en prisliste. Migrasjonshistorie. Mellom 1825 og 1960 utvandret ca. 900 000 mennesker fra Norge, de aller fleste til Nord-Amerika. Den store folkeforflytningen over Atlanteren var svært omfattende, og Norge var det land i Europa etter Irland som hadde flest emigranter i forhold til folketallet. 119 Tingenes tilsynekomster 306.46 120 Francesconi, Sabrina: Reading tourism texts 306.4819 121 Frank, Katherine: G-strings and sympathy 306.7 122 New sociologies of sex work 306.74 123 Raymond, Janice G.: Not a choice, not a job 306.74 124 Hochschild, Arlie Russell: So how's the family? Tingrettene er domstol i første instans. Her behandles både sivile saker og straffesaker. I tillegg midlertidig sikring, tvangsfullbyrdelse og offentlig skifte av fellesbo, konkursbo og dødsbo. De registrerer også dødsfall, utsteder skifteattester og sørger for offentlige notarialbekreftelser. Eriksen, Anne. 2019. History, Exemplarity and Improvements: 18th Century Ideas about Man-Made Climate Change. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 353-368. Tingenes orden (Les mots et les choses) er Michel Foucaults hovedverk. Boken inneholder en historisk studie av endringene i den vestlige verdens tenkesett fra renessansen til vår egen tid. Foucault skildrer hvordan "vitenskapene om mennesket" (biologi, økonomi og fi lologi) oppsto og hvordan de e... Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk: Sammendrag PDF: Susanne Österlund-Pötzsch Vol 2, Nr 2 (2003) Anne Eriksen og Anne Stensvold 2002. Maria-kult og helgendyrkelse i moderne katolisisme: Sammendrag PDF: Ingvild Sælid Gilhus Vol 6, Nr 3 (2007) Anne Mostue og Ann Helene Bolstad Skjelbred (red.) 2006. Anmeldelse av Eriksen, Anne, Mia Göran og Ragnhild Evang Reinton (red.): Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk, i Heimen 3 2014. «Kommet for å bli», kritik...