Retten til individuell plan og koordinator E-bok


Retten til individuell plan og koordinator - Alice Kjellevold pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-12-19
FORFATTER: Alice Kjellevold
ISBN: 9788245014228
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,94

FORKLARING:

Individuell plan er et viktig virkemiddel innen helsetjenesten for å sikre et tjenestetilbud som er individuelt tilpasset, helhetlig og sammenhengende. Boken tar opp sentrale rettslige problemstillinger ved individuell plan. Den redegjør for hvem som har rett til individuell plan, hvem som er ansvarlig for å utarbeide en slik plan, hvilke krav som stilles til innholdet i planen, og hvilke krav som stilles til samarbeid og koordinering. Videre redegjør den for pasientens, brukerens og pårørendes rett til å medvirke når individuell plan skal utarbeides, og kommunens og spesialisthelsetjenestens plikt til å legge til rette for brukermedvirkning. Boken redegjør også for hvilke muligheter pasient og bruker har til å få overprøvd manglende utarbeidelse av individuell plan. De senere år er helse- og sosiallovgivningen endret på vesentlige punkter, noe som også har betydning for reguleringen av individuell plan. Boken er i denne 4. utgaven oppdatert med lover og forskrifter frem til og med oktober 2013. Boken er rettet mot studenter innenfor helse- og sosialfag på høgskole- og universitetsnivå, mot personell i kommuner og spesialisthelsetjeneste og mot personer som har behov for individuell plan, deres pårørende og organisasjoner. Alice Kjellevold er dr. juris og førsteamanuensis i juridiske fag ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. Hun arbeider med helse- og sosialrettslige spørsmål.

...ge på at den ikke er laget. Men retten til å klage går ikke lenger enn til å kreve å få oppfylt behandling, tjenester og tiltak ellers i en som du har rett til etter reglene om nødvendig helsehjelp ... PDF Om retten til individuell plan og koordinator ... . Veileder for individuell plan for barn og unge Hjemmel Retten til å få utarbeidet en individuell plan for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester er hjemlet i pasientrettighetsloven § 2-5 og i lov om sosiale tjenester § 4-3a. Hjelpeapparatets plikt til å utarbeide slik plan er regulert i tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Plikten til å tilby koordinator gjelder uavhengig av om pasienten eller br ... Retten til individuell plan og koordinator | Alice ... ... . Hjelpeapparatets plikt til å utarbeide slik plan er regulert i tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Plikten til å tilby koordinator gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker å benytte seg av retten til individuell plan. Oppnevning av koordinator innebærer at en bestemt person får hovedansvar for Med koordinerte tjenester siktes det til at det er to eller flere tjenester, og individuell plan er mest aktuelt hvis tjenestene gis av flere offentlige instanser. Hensikten med individuell plan er å bidra til at du får dine behov kartlagt og ivaretatt, får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud, og at du, hjelpeapparatet og eventuelt pårørende samarbeider best mulig. Kjøp Retten til individuell plan og koordinator fra Bokklubber Individuell plan er et viktig virkemiddel innen helsetjenesten for å sikre et tjenestetilbud som er individuelt tilpasset, helhetlig og sammenhengende. Boken tar opp sentrale rettslige problemstillinger ved individuell plan....