Kjønn og religion E-bok


Kjønn og religion - Jeanette Sky pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-03-08
FORFATTER: Jeanette Sky
ISBN: 9788253029061
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,36

FORKLARING:

Det religiøse mennesket tilhører ikke bare en klasse, eller en etnisk eller sosial gruppe. Det har også et kjønn. I de fleste religioner inngår forestillinger om forskjeller mellom mann og kvinne. Ofte foreskrives de helt ulike roller. Formidling av kjønn foregår i form av symboler, myter og ritualer. Religiøse tanker om kjønn kommer til uttrykk på mange måter: i teksttolkninger og som rituell, organisatorisk og samfunnsmessig praksis. Sentralt er spørsmålet om makt. Om religionene taler om guddommelig foreskrevne lover, er det like fullt mennesker som utformer og utøver disse. "Kjønn og religion" er en undersøkelse av trosoppfatninger og deres forhold til kjønnsspørsmål. Perspektivet begrenses verken til beskrivelser av kvinners religiøse praksis, eller til feministisk teologi; her handler det både om menn og kvinner. Jeanette Sky drøfter betydningen av kjønnsteorier i religionsvitenskapen og gir eksempler på kjønnsteoretiske analyser av forskjellige religiøse tradisjoner. Hun har tatt for seg et mangfold av emner: kaste og orden i hinduismen, kjønn i Koranens surer og moderne islamsk tolkningstradisjon, middelalderske forestillinger i Vesten, maskuline dyder i viktoriatidens vekkelsesbevegelser og kjønn i nyreligiøse miljøer. Jeanette Sky (1969-2016) var kulturhistoriker og dr.art. i religionshistorie. På Pax Forlag utga hun også "Religion og fortelling. Fra Ingmar Bergman til Harry Potter" ( 2010).

... religion splitter Europa Samlingen av Europa under en felles grunnlov viste seg å være et vanskelig prosjekt ... Religion og Etikk: Kjønn og Kjønnsroller ... . En av de største hindringene er religionsstyrte variasjoner i kjønnsroller, mener Jan Erik Grindheim. Kjønn og religion splitter Europa Synet på kjønn og religion varierer sterkt i Europa. Problemene oppstår når prinsippet om den enkeltes individuelle religionsfrihet utvides til å bli en kollektiv frihet for religionen til å undertrykke individet. De skilte mellom religion og kultur, og argumenterte for likestilling ut fra religiøse tekster eller praktis ... Kjønnsroller i kristendom og islam - NRK Kultur og ... ... . De skilte mellom religion og kultur, og argumenterte for likestilling ut fra religiøse tekster eller praktiske hensyn. De la vekt på verdier som mangfold og toleranse - de muslimske også autentisitet og individualitet. Nøkkelord: Kjønn, unge muslimer og kristne; religion; symbolske grenser, migrantmenighet Senterets forskere arbeider med kjønn som et analytisk perspektiv formet av feministiske og maktkritiske tradisjoner. Vi vil styrke og undersøke former for tverrfaglig kunnskapsproduksjon, som tar utgangspunkt i minoritetsperspektiver og/eller som etableres i skjæringsfelter hvor forskning, aktivisme, politikk og kunst møter hverandre. Religion og Etikk 21.11.08. Kjønn og Kjønnsroller "Sammenlign synet på kjønn og kjønnsroller hos tre av filosofene i kapittel 16" Platon (427-347 f.Kr.) var elev av Sokrates og er en av de filosofene som tenkte mye likt om kjønnene. Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden. Religioner presenterer gjerne svar på menneskers eksistensielle undring, og inkluderer som oftest en overbevisning om at det finnes en eller flere guder eller andre overnaturlige vesener. Pris: 259,-. heftet, 2007. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Kjønn og religion av Jeanette Sky (ISBN 9788253029061) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Kjønn utfordrer religion. KADRA-SAKEN. Den offentlige samtalen om islam har et spesielt trekk i likestillingslandet Norge: Det som setter muslimer under press i norsk debatt, er ikke anklager om terrorisme, men anklager om kvinneundertrykkelse. 2.8 Kjønn og religion ... på tvers av ulikheter i religion og livssyn er en forutsetning for fredelig sameksistens i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn» (LK06). Det er derfor viktig å se om lærebøkenes innhold kan sies å bidra til å bryte ned stereotypier om islam ved å fokusere på positive Det er umulig ikke å konstatere at religion og kjønn har noe med hverandre å gjøre. Kombinasjonen er da også blant de mest pirrende i de mediale konstruksjonene av religion i vestlige samfunn. Like fullt er det behov for grundigere formidling om hvordan religion konstruerer kjønn, og hva slags diskurser om kjønn som får plass og ikke i ulike religioner. Husain og O Brien 2000, Hondagneu-Sotelo 1994, Kibria 1990). Gjennom migrasjon kan kvinner marginaliseres på noen områder, mens de kan inneha eller oppnå makt og mulighet til å handle på andre felt. Også forholdet mellom kjønn og religion påvirkes av migrasjon. Kjønnslikestilling innebærer at kvinner og menn skal ha samme rettigheter og muligheter. Ideen om kjønnslikestilling er basert på prinsipper om at alle mennesker er like mye verdt og om rettferdighet. I Norge ble kjønnslikestilling lovfestet gjennom den første likestillingsloven av 9. juni 1978 og videreført i likestillingsloven av 2013. Kjønn og religion. Jeanette Sky. Det religiøse mennesket tilhører ikke bare en klasse, eller en etnisk eller sosial gruppe. Det har også et kjønn. I de fleste religioner inngår forestillinger om forskjeller mellom mann og kvinne. Ofte foreskrives de helt ulike roller. Les mer. Vår pris 262 ... Religioner.no er et virtuelt møtested for religionsinteresserte. Her finner du også informasjon om de ulike religionene. Ved å registrere deg og få deg din egen blogg kan du dele tanker og erfaringer om religion med andre. Oversiktsartikkel om buddhismen. Historie Ulike retninger innen buddhismen Lære Ritualer og kult De hellige tekstene De religiøse fortellingene Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 600 og 300 før vår tidsregning og baserer seg på læren til Siddartha Gautama, mer kjent som Buddha, den oppvåknede. Uansett alder, kjønn og religion: La oss gi IS fingeren - sammen! | Jenny Jæger (16!) Si ;D-innlegg: Jeg er 16 år med mye på hjertet - og lei av å bli kalt «naiv» av gretne voksne som er trøtte på livet....