Norsk som andrespråk E-bok


Norsk som andrespråk - Gunhild Tveit Randen, Else Ryen, Guri Bordal Steien, Bente Ailin Svendsen, Lars A. Kulbrandstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Helle Pia Laursen, Marte Monsen, Ingvild Nistov, Marte Nordanger, Anne Golden, Ann-Kristin H. Gujord, Hana Gustafsson, Lars Holm, Bård Uri Jensen, Ingri Dommersnes Jølbo, Guro Busterud, Teresa Cadierno, Cecilie Carlsen, Anne Marit Vesteraas Danbolt, Birgitte Fondevik, Ingebjørg Tonne pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-12-03
FORFATTER: Gunhild Tveit Randen, Else Ryen, Guri Bordal Steien, Bente Ailin Svendsen, Lars A. Kulbrandstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Helle Pia Laursen, Marte Monsen, Ingvild Nistov, Marte Nordanger, Anne Golden, Ann-Kristin H. Gujord, Hana Gustafsson, Lars Holm, Bård Uri Jensen, Ingri Dommersnes Jølbo, Guro Busterud, Teresa Cadierno, Cecilie Carlsen, Anne Marit Vesteraas Danbolt, Birgitte Fondevik, Ingebjørg Tonne
ISBN: 9788202584702
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,89

FORKLARING:

Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge? Hvordan kan undervisning støtte språklæringa?Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap.Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere i norsk og norsk som andrespråk og studenter i emner knyttet til norsk, norsk som andrespråk, flerspråklighet og språk generelt.Forfatterne av de ulike kapitlene er alle eksperter på forskjellige områder av andrespråksfeltet.

... som andrespråk. På denne siden forklarer vi grunnleggende trekk ved det norske språket ... Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling ... ... . Noen av videoene handler om norsk grammatikk, andre om norsk vokabular. Merk: Denne delen av Videoteket er under utvikling, så dette er på ingen måte noen fullstendig beskrivelse av norsk! Det er framleis stor mangel på lærarar med formell utdanning om norsk som andrespråk og flyktningspesifikke emne. Det bur pr. i dag flyktningar i alle kommunar i Noreg, noko som inneber at skolar og vaksenopplærin ... NOA - Norsk som andrespråk ... . i dag flyktningar i alle kommunar i Noreg, noko som inneber at skolar og vaksenopplæring i heile landet møter barn og vaksne med flyktning- eller innvandrarbakgrunn. Norsk som andrespråk 2 er ei vidareføring av studietilbod til lærarar i grunnskole og vaksenopplæring som underviser elevar med innvandrar- eller flyktningbakgrunn. Studiet er samlingsbasert, med to samlingar à to dagar hausten 2019 og to samlingar våren 2020. Publisert: 2020-05-15 10:40:39 | Kategori: Den teknologiske skolesekken, Engelsk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Norsk som andrespråk, Spesialpedagogikk Les mer NorskPluss Ungdom i grunnleggende norsk for fagfornyelsen gir store muligheter for selvstendig arbeid og dybdelæring....