Hjelpemidler og tilrettelegging for deltagelse E-bok


Hjelpemidler og tilrettelegging for deltagelse - Nils Erik Ness pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-03-18
FORFATTER: Nils Erik Ness
ISBN: 9788251927017
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,98

FORKLARING:

Det har hittil vært en mangel på lærebøker om hvordan man tilrettelegger omgivelsene for mennesker som erfarer funksjonshemming. Denne boka dekker dette behovet. Den ser nærmere på individuell tilrettelegging og tekniske hjelpemidler, og gir et kunnskapsbasert grunnlag for fagutøvelse innen , og praktisk hjelp for personer med funksjonsnedsettelser. Boka tar utgangspunkt i en relasjonell forståelse av funksjonshemming og deltagelse, og viser hvilke muligheter som finnes for dem som ønsker å delta i og mestre aktiviteter i sine omgivelser, med eller uten hjelpemidler. Målgruppa er helsearbeidere innen kommunehelsetjenesten, NAV og rehabiliteringstjenester. Boka er relevant pensum for utdanning av ergoterapeuter, fysioterapeuter, allmennleger, audiografer, vernepleiere og sykepleiere, og for videreutdanning og mastergrad innen rehabilitering, helsevitenskap, funksjonshemming og deltakelse.

...udering Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Utredning fra et offentlig utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 25 ... Hjelpemidler for arbeidsaktiviteter og deltakelse i arbeidsliv ... . april 2008. 2.6 Opplæring eller behandling, hjelpemidler og individuell plan. Her kan du lese om forskjellen mellom opplæring og behandling, ansvar for tilrettelegging og hjelpemidler, legemiddelhåndtering, opplæring i helse- og barnevernsinstitusjoner og individuell plan (IP). Hjelpemidler og tilrettelegging for deltagelse: et kunnskapsbasert grunnlag Av Nils Erik Ness Forlag Tapir akademisk forl. ISBN 9788251927017 Utgitt 2011, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. I dagligl ... PDF Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse - et ... ... . ISBN 9788251927017 Utgitt 2011, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. I dagliglivet omgir vi oss med hjelpemidler som tilrettelegger for oversikt, forutsigbarhet, selvstendighet og flyt. De fleste av oss profiterer på generelt lik tilrettelegging. Slik tilrettelegging er så vanlig at vi ikke tenker på det som hjelpemidler, men hvordan hadde vi klart oss uten klokker, kalendere, alarmer og skilt? Hvordan ville trafikken sett ut om veiene ikke var Hjelpemidler som løfter en person sittende i rullestol inn i og ut av en bil, se 12 12 18. Hjelpemidler for vertikal forflytning, se 18 30. Hjelpemidler for løfting og flytting av gjenstander på arbeidsplasser, se 28 09. 194: 12 39: Orienteringshjelpemidler Hjelpemidler for å navigere, veilede, identifisere eller gjenkjenne omgivelsene. Hjelpemidler for undervisning og trening av ferdigheter, se 05. Hjelpemidler for aktiviteter og deltakelse relatert til personforflytning og transport, se 12. Hjelpemidler for innredning og tilpasning av boligen samt andre innendørs og utendørs menneskeskapte omgivelser, se 18. Hjelpemidler for kommunikasjon og informasjonsstyring, se 22. Årsaker til barn og unges vansker og pedagogiske tiltak vil bli belyst og drøftet i individ-, gruppe- og systemperspektiv. Betydningen av tilhørighet til jevnaldrende og relasjonen til lærere og andre voksenpersoner vil bli vektlagt. I tillegg lærer du om ulike tiltak og tilrettelegging for deltagelse i skole og barnehage. Målet er å vinne kunnskap og innsikt for å bedre multifunksjonshemmedes muligheter for mestring og deltagelse. ... Del II gir en oversikt over hjelpemidler som kan være aktuelle. Ut fra våre erfaringer forsøker vi presentere fordeler og ulemper ved et utvalg av det utstyr som finnes på markedet. Kontakt. Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet I prosjektet settes det søkelys på systemet fir hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet for personer med redusert funksjonsevne. Prosjektet skal bidra med kunnskapsgrunnlag til et offentlig nedsatt utvalg. Bestemmelsen omfatter hvitevarer og brunevarer, f.eks. vaskemaskin, fjernsynsapparat og alminnelig kjøkkenutstyr. Det gis imidlertid stønad til ekstrautstyr for å tilpasse slikt utstyr. Hjelpemidler i arbeidslivet. Folketrygden kan gi stønad til hjelpemidler, ombygging av maskiner og tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplassen. Hjelpemidler (Assistive Technology) kan fremme funksjonshemmedes deltakelse. På seminaret vi vil presentere ATscale Global Partnership for Assistive Technology (ATscale). ATscale er et nytt globalt initiativ som har som mål å dekke systemene og tjenestene knyttet til levering av hjelpemidler. Hjelpemidler skal bidra til å opprettholde funksjon, aktivitetsnivå, deltagelse og avlaste deg i hverdagen. Et godt hjelpemiddel tilpasset dine behov kan dermed være med på å skape overskudd, ... for noen er hjelpemidlene og riktig tilrettelegging essensielle for å kunne delta i arbeidslivet. Som du sikkert vet, ... Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser, slik at bolig, fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad gir mulighet til aktivitet og deltagelse; Formidling av hjelpemidler ; Ergoterapeutene samarbeider med fysioterapeutene om vurdering, formidling og tilpassing av nødvendige hjelpemidler. Nivå 2 illustrerer tilrettelegging for grupper med sammenfallende tilretteleggingsbehov. Utvidet tid på eksamen grunnet dysleksi er et eksempel på slik tilrettelegging, eller læresaler utstyrt med teleslynge og mikrofonanlegg. I nivå 3 i pyramiden finner man de som har behov for individuell tilrettelegging og/eller hjelpemidler for å ... Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede, samt være ressurs- og kompetansesenter for hjelpemidler og ergonomiske tiltak i hjemmet. Hjelpemiddelsentralene kan gi råd og veiledning om hjelpemidler og tilrettelegging utover eget finansieringsansvar. Tilrettelegge for deltagelse i daglige gjøremål og aktiviteter; Hjelpemidler og tilpasning av bolig. Bistå med søknad om hjelpemidler ved varig behov (over 2 år). Les om hjelpemidler her. Opplæring og veiledning ; Du kan få oppfølging fra kommunens fysio- og ergoterapeuter eller de som driver privat praksis med kommunal driftsavtale. Velferdsteknologi I fagrapporten om velferdsteknologi (Helsedirektoratet 2012) står det at velferdsteknologi bl.a. "kan. Bidra til at enkeltindividet gis muligheter til å mestre eget liv og helse bedre, basert på egne premisser; Bidra til at personer med behov for helse og omsorgstjenester kan bo lengre hjemme og dermed utsette tidspunktet de ellers ville måtte flytte til sy...