Hva er politi E-bok


Hva er politi - Liv Finstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-10-15
FORFATTER: Liv Finstad
ISBN: 9788215023670
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,17

FORKLARING:

Engasjert og engasjerende tekst om politiet og det moderne samfunn, fra nestor innen kriminologien.Denne boka tar for seg hva politiet «skal gjøre», altså hvordan samfunnsoppdraget og målene for politiet oppfattes av ulike parter. Den handler også om hva politiet «gjør», det vil si hvordan autoritet utøves, hvilke maktmidler som brukes, og om balansegangen mellom legitim kontroll og overkontroll. Selvsagt handler det også om hva politiet «burde» være og gjøre.«Boken anbefales sterkt til alle i politiet, særlig til politiledere. Personlig har jeg bare et ønske: Sitte fast i heisen med forfatteren! Jeg ville ikke ha kjedet meg et øyeblikk.»Rolf B. Wegner, Apollon«Løp og kjøp - den finnes på Universitetsforlaget»Geir Krogh, Politilederen.no«hva er POLITI» er rett og slett en veldig god fagbok om politiet.»Lars Reiersen, Politiforum«Dette er en spennende fagbok «hvermansen» kan ha glede av å lese fordi (...) Det er både spennende og utfordrende lesning.»Jørn-Kr. Jørgensen, Bokstaver.noPolitiet både avspeiler og er en aktiv medskaper av samfunnets verdier og kultur. Hvordan politiet leser samfunnet og forstår samfunnsoppdraget viser seg ikke minst i synet på maktmidler og maktbruk. Terrortrusselen setter balansen mellom samfunnssikkerhet og rettssikkerhet på prøve: Hva er et best mulig politi i en tid da politiet beveger seg mot å bli et stadig mer spesialisert, sentralisert og beredskapspreget maktapparat? Få kjenner politiet bedre, både fra innsiden og utsiden enn Liv Finstad. I mer enn fire tiår har hun forsket på - og forsøkt å forstå seg på - politiet. Hun har alltid, enten det har handlet om varetektsfengslede, rusbrukere, prostitusjon, vært opptatt av å bidra til forbedringer. Også i denne boka er hun det hun kaller «en kritisk venn av politiet»

...t. Begrepet politikk kan defineres både vidt og snevert ... Fakta før valget: Hva er konsekvensene av politireformen ... ... . En vid definisjon innebærer at politikk er alle sosiale ... Politijuristen er utdannet jurist, og arbeider med påtalemessige oppgaver, deriblant å lede etterforskning og fungere som aktor i retten. Politijurister har ofte de ledende stillingene i politiet. Les mer om politijurist I tillegg til dette skillet finnes det en lang rekke muligheter for spesialisering innen politi- og påtalemyndigheten. Derfor trenger du politiattest. Les mer om hva som st ... politi - Store norske leksikon ... . Derfor trenger du politiattest. Les mer om hva som står i politiattesten. Hvilke regler gjelder for unntak av opplysninger? Når er attesten gyldig? Politibetjenten skal bistå ved ulykker, nødssituasjoner eller andre farlige situasjoner. Arbeidsoppgavene du møter som politi er mange og varierte, og kan omfatte for eksempel voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, økonomisk kriminalitet, narkotikarelaterte forbrytelser og vinningsforbrytelser. En bekymringssamtale er når politiet kaller inn barn under 18 år og foreldrene deres til en samtale. Du og foreldrene dine har plikt til å møte opp hvis dere blir kalt inn. Politiet vil høre om hva som kan være grunnen til at du har problemer. Etterpå vil dere sammen forsøke å komme fram til hva som kan gjøres. Hva er generell studiekompetanse? De formelle opptakskravene for å bli politi i Norge er: Du må være norsk statsborger. Ha plettfri vandel. Ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Ha minst karakteren 3 i norsk hovedmål, skriftlig. Bestå fysiske tester. Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. Ettersom det er de statlige organene som står for fastsettelsen av styringsinnholdet, eventuelt de tilsvarende organene på under- eller overnasjonalt nivå, vil politikk i praksis være den virksomheten som skjer i tilknytning til statsorganene. Kort kan man derfor si at politikk gjelder samspillet mellom staten ... Politiattesten er det samme msom det som ofte kalles "rullebladet", og viser om det er registrert noen lovstridige eller kriminelle forhold på en person.Det er klare regler for hva som skal stå på politiattester, og hvor lenge opplysningene skal stå der. Les mer i artikkelen under. Hva politikk er, finner du svaret på her. Politikk er et spørsmål om fordeling av goder og byrder i et samfunn. Dette innebærer makt til å sette mål og prioritere, fordele verdier og anvende virkemidler for å oppnå disse målene. Dersom man legger til grunn en vid definisjon av hva politik...