hovedboken." /> hovedboken." />

Kombinerte tiltak for personer med rusproblemer E-bok


Kombinerte tiltak for personer med rusproblemer -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-03-20
FORFATTER:
ISBN: 9788245019650
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,18

FORKLARING:

Å slutte med rusmidler er for mange mennesker en svært viktig beslutning i livet. Det er også en av de vanskeligste. Denne arbeidsboken er skrevet for personer som mottar helsehjelp for å få et liv uten avhengighet av rusmidler. De fleste som har rusproblemer, har også psykiske problemer. Sjansene til å overvinne rusproblemene øker hvis man tar tak i rusproblemene og de psykiske problemene samtidig. Mange har stor nytte av å kombinere rusbehandling med f.eks. samtaleterapi og medisiner mot psykiske vansker. I tillegg er det viktig å delta i fysiske aktiviteter. Sammen gir dette en kroppslig og psykisk styrke som øker sjansene til å overvinne problemene. Dette er en arbeidsbok til et lærings- og mestringsprogram som gir en forståelse av hvordan rusmiddelmisbruk og psykiske vansker henger sammen. Den gir veiledning og støtte på veien mot et liv uten avhengighet av rusmidler. Det er også viktig å ha støtte av en behandler gjennom hele prosessen. Boken er utarbeidet i samarbeid med Ålesund behandlingssenter. Utgivelsen er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Les mer om https://www.fagbokforlaget.no/Kombinerte-behandlingstiltak-for-personer-med-samtidig-rus-og-psykisk-lidelse/I9788245019452">hovedboken.

...sykisk lidelse 12.10.2016 | Omtalt av Vegard A ... Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus ... ... . Schancke Boken «Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse» - med undertittel: «Kunnskapsbaserte behandlingstiltak innen rus- og avhengighetsmedisin», er skrevet av Rolf W. Gråwe (red.), Aase Grebstad og Robert Sjøholt. Kjøp Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse fra Bokklubber De fleste personer med rusproblemer har samtidig psykiske problemer. Det har manglet forskningsbasert kunnskap om ... Kombinerte tiltak for personer med rusproblemer ... ... . Det har manglet forskningsbasert kunnskap om hva som er effektive behandlingstilbud for personer med begge typer problemer. Denne boken gir systematisert og praktisk kunnskap om behandling av slike lidelser. De fleste personer med rusproblemer har samtidig psykiske proble- mer. Det har manglet forskningsbasert kunnskap om hva som er ef- fektive behandlingstilbud for personer med begge typer problemer. Rolf F. Gråwe er spesialist i klinisk psykologi ved St. Olavs Hospital og professor i rusmedisin ved NTNU. Han er også hovedredaktør av den nye boken Kombinerte behandlingstiltak for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse.Ambisjonen er å gi systematisert, praktisk og forskningsbasert kunnskap om behandling av rusproblemer og samtidig psykisk lidelse. «Grunntilskudd til institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring»: Målet med ordningen er å støtte opp om frivillige eller ideelle organisasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og døgntiltak med oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring. De fleste personer med rusproblemer har samtidig psykiske problemer. Det har manglet forskningsbasert kunnskap om hva som er effektive behandlingstilbud for personer med begge typer problemer. Tilskudd til tiltak for utsatte barn og unges kal bidra til å iverksette utviklingsarbeid overfor unge i risikosoner. ... eller ideelle organisasjoner som driver institusjons-baserte dag- og døgntiltak med oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer. Mer fleksible behandlingstiltak og tilbud om brukerstyrte plasser, er aktuelle tiltak for å fange opp personer med samtidig rusproblemer og psykiske lidelser. Legemiddelassistert rehabilitering som et av flere mulige behandlingstilbud, må videreutvikles for å sikre likeverdig og rask tilgang til hjelp. Boken «Helsehjelp til personer med rusproblemer» er 2. utgave av denne antologien. Formålet med boken er å gi leseren en innføring i ulike typer helsehjelp til personer med rusmiddelproblemer. Forfatternes bakteppe er forskning fra Norge og internasjonalt....