Meistring og myndiggjering E-bok


Meistring og myndiggjering -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-08-16
FORFATTER:
ISBN: 9788205374911
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,96

FORKLARING:

. Korleis kan ein vere "myndig" pasient når ein er sjuk og avhengig av sine hjelparar? . Kan den individretta meistringa og myndiggjeringa også bli skalkeskjul for offentleg ansvarsfråskriving? Eit viktig føremål med denne boka er å drøfte slike spørsmål og gi ei fleirfagleg innføring i kva meistring og myndiggjering inneber for fagfolks måte å tenkje og handle på.Meistring, myndiggjering og brukarmedverknad er ord som flittig blir brukte i helse- og sosialsektoren, både i politikken og blant fagfolk. Dei handlar om at pasientar, brukarar og pårørande skal kunne ta i bruk ressursane sine, og vere aktive deltakarar i eiga behandling, og ha medbestemming når det gjeld tenester og omsorg som vert ytt dei. Sjølv om ein legg større vekt på informasjon enn nokon gong, er mangel på informasjon framleis ein vesentleg klagegrunn. Den berande ideen er at dersom meistring og myndiggjering skal bli noko meir enn retorikk, må hjelpearbeidet i helse og sosialsektoren legge større vekt på ein kommunikativ praksis, og ikkje berre reindyrke ei tradisjonell instrumentell tilnærming.

... og blant fagfolk. Dei handlar om at pasientar, brukarar og pårørande skal kunne ta i bruk ressursane sine, og vere aktive deltakarar i eiga behandling, og ha medbestemming når det gjeld tenester og omsorg som vert ytt dei ... Meistring og myndigjøring (E-bok) | Gyldendal ... . Bakgrunn: Pasientar i slutten av livet ønsker ofte å vere heime, og det kan vere avgjerande korleis dei pårørande meistrar heimesituasjonen.Ein individuell plan kan sikre tverrfagleg samhandling med pasienten og dei pårørande i eit pasientforløp. Føremål: Målet med studien var å undersøke korleis individuell plan i palliativ fase bidrog til meistring hjå pårørande. Masteroppgåve i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering Kolspasienters opplevelse av ... Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet ... ... . Føremål: Målet med studien var å undersøke korleis individuell plan i palliativ fase bidrog til meistring hjå pårørande. Masteroppgåve i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering Kolspasienters opplevelse av kontroll over egen sykdom Studiepoeng 30 Hilde Settem Desember 2015 . Abstract COPD affects increasing numbers. In recent years there has been increasing focus on the Meistring og myndiggjering Språk: Norsk (Nynorsk) Emne: sosial Materialtype: artikler Kilde for metadata: NO-TrBIB (990711962934702202) ... Meistring og myndiggjering (Heftet) av forfatter Tor-Johan Ekeland. Helse- og sosialfag. Pris kr 480 (spar kr 69). Se flere bøker fra Tor-Johan Ekeland. Kjøp Meistring og myndiggjering fra Bokklubber Føremålet med denne boka er å gi eit kritisk innsyn i føresetnaden for relasjonen mellom helse- og sosialarbeidaren og mottakarar av hjelp eller behandling. Boka gir og ei innføring i omgrep som meistring og myndiggjering, og frå ulike faglege synsvinklar og ulike praksisfelt blir vilkåra for å utvikle arbeidsmåtar som byggjer på desse ... Meistring og myndiggjering Tor-Johan Ekeland , Kåre Heggen - Korleis kan ein vere "myndig" pasient når ein er sjuk og avhengig av sine hjelparar? - Kan den individretta meistringa og myndiggjeringa også bli skalkeskj... www.gyldendal.no Hjernens plastisitet - perspektiver for rehabilitering etter hjerneslag Tidsskrift Norsk Lægeforening 2007; 127:1228 - 31 Ekeland, T.J., Heggen, K. (2007) Meistring og myndiggjering, reform eller retorikk?...