Vann og vassdrag 4 E-bok


Vann og vassdrag 4 - Jan Økland, Karen Anna Økland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-09-05
FORFATTER: Jan Økland, Karen Anna Økland
ISBN: 9788241201653
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,99

FORKLARING:

I denne boken omtales blant annet: Vannplanter, fyto- og zooplankton, krepsdyr, insekter, bløtdyr og fisk, spredning og miljøforhold, innvandringshistorie, relikte laksestammer og nyinnvandrere i vassdragene, menneskenes betydning for spredning av arter og vassdragenes biodiversitet i geografisk perspektiv. Med register over emner og begreper, dyr, planter og geografiske navn.

...et tynt dekke av marine sedimenter. Vassdraget har bestander av laks, sjøørret og sjørøye ... Vann og vassdrag 4 av Jan Økland (Heftet) - Naturvitenskap ... ... . Vegetasjonen domineres av næringsfattig lyngbjørkeskog med røsslyng og spredte furuer. Vann, vassdrag og miljø Publisert 04.08.2015 , sist oppdatert 10.12.2019 Vassdragsnaturen i Noreg er mangfaldig, og vassressursane blir nytta til ei rekke føremål Vernegrunnlag: Vassdragets elver, mange små og mellomstore vann og myrer er sentrale deler det av et attraktivt, skogrikt landskap med avrundede landformer 017/4 Gautefallelva - NVE Gå til hovedinnhold Vassdragets elver, vann og våtmarker er sentrale deler av et variert landskap der kulturpåvirkning er en viktig faktor. Botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminne ... 017/4 Gautefallelva - NVE ... . Botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Vernet er ledd i verneplanens intensjon om å dekke ulike typer norske vassdrag. Viktig for friluftslivet. motorisert ferdsel på åpent eller islagt vassdrag når det skjer i samsvar med lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag og grunneieren ikke har nedlagt forbud etter annet ledd. Bruk av vassdrag i samsvar med første ledd skal skje så hensynsfullt at det ikke volder ulemper av betydning for grunneieren eller f...