Funksjonshemming E-bok


Funksjonshemming -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-12-04
FORFATTER:
ISBN: 9788215014395
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,2

FORKLARING:

Utgangspunktet for denne antologien er ny forskning finansiert av Norges forskningsråd. De ulike bidragene tar opp ulike konkrete tema, blant annet knyttet til arbeid og sysselsetting, familie, barndom og oppvekst, hjelpeapparat og hjelpemidler. I flere kapitler står hverdagslivserfaringer sentralt. I andre tilfeller analyseres barrierer mot deltakelse. Samlet skal boka gi et bredt innblikk i sentrale problemstillinger, debatter og aktiviteter i norsk forskning om funksjonshemming i dag.

...barn som pårørende, barn og velferd. Jan Tøssebro funksjonshemming ... Psykisk utviklingshemning - NHI.no ... . Karl Jacobsen funksjonshemmede og følelseslivet, klinisk psykologi, klinisk barnepsykologi, stress. Anna Kittelsaa funksjonshemming, utviklingshemming, bofellesskap. Karl ... Aas K. Miljøhemming - en skjult funksjonshemming, pdf >> Les anmeldelse av boken i Tidsskrift for Den norske legeforening > Tre brosjyrer. I tilknytning til boken følger også tre brosjyrer som handler om miljøhemming i tilknytning til hyperreaktivitet og astma, allergi og kjemisk miljøintoleranse. Miljøhemming ved allergi >> Jeg elsker er en fotoutstilling om fun ... funksjonshemning - Store norske leksikon ... . Miljøhemming ved allergi >> Jeg elsker er en fotoutstilling om funksjonshemming og seksualitet. Du kan låne utstillingen gratis. Gå til fotoutstillingen Jeg elsker. Kontakt. Anette Remme. Rådgiver. 481 77 252. [email protected] Unge funksjonshemmede. Mariboes gate 13 0183 Oslo [email protected] Om nettstedet Personvern Kontakt oss Relasjonell forståelse av funksjonshemming Gap-modellen viser at en funksjonsnedsettelse ikke alltid vil føre til en funksjonshemning. En funksjonshemning oppstår først når personen får sin livsførsel begrenset på grunn av gapet mellom personens funksjonsevne og samfunnets utforming/tilrettelegging. Master i funksjonshemming og samfunn gir deg dybdekunnskap om ulike sider av funksjonshemming og funksjonshemmende barrierer. Studiet egner seg spesielt for deg med erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser, slik som vernepleiere, ergoterapeuter, lærere og barnehagelærere. Rett til egen bolig? Det er i dag ingen ordninger som juridisk gir funksjonshemmede en individuell rett til egen bolig. Etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 og lov om sosiale tjenester i NAV § 15, skal kommunen medvirke til at vanskeligstilte kan få bolig.Bestemmelsene gir ikke rett til å få en bolig, men kommunen skal hjelpe til med å finne en løsning. Adresse: Tynset kommune. Torvgata 1 2500 Tynset Org.nr.: 940837685 Kommunenr.: 3427 Bankkonto: 6170 05 21000 VIPPS: 518958 Funksjonshemming dreier seg i minst like stor grad om sosiale og mellommenneskelige forhold, forskjellsbehandling og politikk - om samfunnsforhold. Hva er funksjonshemming.indd 7. 16.08.2010 13 ... Et langt liv med en alvorlig funksjonshemming (ss. 71-78). Oslo. FoA. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Halvorsen, K. (2000). Sosial eksklusjon som problem. Tidsskrift for velferdsforskning, 3, (3) 157-171. Halvorsen, K. (2005). Ensomhet og sosial isolasjon i vår tid....