Psykisk helsearbeid E-bok


Psykisk helsearbeid - Tore Dag Bøe, Arne Thomassen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-03-20
FORFATTER: Tore Dag Bøe, Arne Thomassen
ISBN: 9788215026176
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,60

FORKLARING:

Psykiske vansker henger i stor grad sammen med mellommenneskelige forhold, eller mangel på mellommenneskelige relasjoner. Arbeidet med å finne veier ut av psykiske vansker, må derfor skje gjennom nye mellommenneskelige møter og nye mellommenneskelige erfaringer. Boken er delt inn i tre deler. Del 1. "Dialogisk eksistens - å bli til gjennom samspill" drøfter noen grunnleggende spørsmål knyttet til hva det vil si å eksistere og bli til som menneske. I del 2. "Dialogisk kunnskap - å finne ord for virkeligheten sammen" går forfatterne nærmere inn på hva kunnskap er, hvordan kunnskap blir til og hvilke kunnskaper som blir viktige i psykisk helsearbeid. I del 3. "Dialogisk praksis - å finne en fremtid sammen" forsøker forfatterne å se på muligheter i psykisk helsearbeids praksis. Boken bygger på forfatternes utgivelse «Fra psykiatri til psykisk helsearbeid» som kom i 2007, og er skrevet for studenter innen psykisk helsearbeid og øvrig helse- og sosialfag. Tore Dag Bøe er sosionom, og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Bøe tok sin doktorgrad i mars 2016 om endringsprosesser i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Arne Thomassen er psykiatrisk sykepleier, Avdelingssjef DPS Strømme Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF.

...t kunnskap. Psykisk helse i media. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid Ansvarlig redaktør: Ellen Hoxmark ... Brukermedvirkning i samhandling i psykisk helsearbeid ... . Fagredaktør: Webredaktører: Roald Lund Fleiner og Ragnhild Krogvig Karlsen . Prosjektleder webutvikling: [email protected] Personvern og informasjonskapsler NAPHA er ... Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot kunnskapsformidling og formidler teori, forskning, fagutvikling, klinisk erfaring og debatt innen psykisk helsearbeid. Tidsskriftet er Nordens eneste tidsskrift innen sitt felt og gir uttelling på nivå 1 i universitet og høyskolesyste ... NAPHA.no - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk ... ... . Tidsskriftet er Nordens eneste tidsskrift innen sitt felt og gir uttelling på nivå 1 i universitet og høyskolesystemet for publisering. Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig videreutdanning. Gjennom studiet lærer du deg å identifisere og endre forhold som skaper psykiske helseproblemer for enkeltindivider, familier og grupper. Du opparbeider deg også kunnskap om hva som skal til for å hindre stigmatisering og sosial utstøting av individer og grupper. Psykisk helsearbeid utføres i kommunehelsetjenesten så vel som i spesialisthelsetjenesten, og omfatter helsefremming, forebygging, behandling og rehabilitering. Hvorfor velge videreutdanning i psykisk helsearbeid? Behovet for satsing på psykisk helse er stort Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenes...