På sporet av medvirkning og læring E-bok


På sporet av medvirkning og læring - Kirsten Elisabeth Jansen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-03-27
FORFATTER: Kirsten Elisabeth Jansen
ISBN: 9788245008111
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,50

FORKLARING:

Kan barn under tre år påvirke barnehagens formelle læringsarbeid? Boken drøfter eksempler og viser at det er mulig å beskrive hvordan medvirkning og læring kan arte seg i barnehagen, men ikke ut fra vedtatte metoder eller didaktiske planer. Å samarbeide med barn under tre år i læringsaktiviteter krever at personalet har oppmerksomheten rettet mot barnas utsagn og innspill, og ikke hovedsakelig mot sin egen kunnskap og formidlingsprosess.

...planlagte og det spontane. Kirsten Elisabeth Jansen ... Brukermedvirkning - mestring.no ... . Heftet. Praksisfortellinger. på vei til innsikt og forståelse. Anne Tove Fennefoss og Kirsten Elisabeth Jansen. På Sporet er et forskningsbasert treningsopplegg for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Norske skoler har plikt til å tilby egnet intensiv opplæring i lesing til elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter. Grunnlag for livslang læring. I kvalitetsutvikli ... På sporet av medvirkning og læring - de yngste barna og ... ... . Grunnlag for livslang læring. I kvalitetsutviklingsplanen blir hovedsatsingsområdet "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre" synliggjort og utdypet ut fra to perspektiv, som må ses i sammenheng: barns grunnlag for livslang læring, som tilknytning, vennskap og fellesskap, mangfold, barns medvirkning, lek og barns læring. - Vi må gi barn mulighet til å prøve selv. I løpet av en barnehagedag oppstår det flere øyeblikk der man bør ta seg tid til å holde tilbake «hjelperefleksen» for å gi de yngste barna mulighet til å kjenne på gleden ved å klare selv, mener barnehagelærer Nina Solli Wiik. Elevmedvirkning i pedagogikken innebærer deltakelse og beslutninger som gjelder egen og elevgruppens læring. Begrepet har i senere tid fått økt fokus i skolen gjennom Kunnskapsløftet (LK06). Kunnskapsløftet legger særlig vekt på elevmedvirkning som et virkemiddel for tilpasset opplæring. Det er utformet ulike teorier for læringspsykologi og skrevet et uttall bøker og artikler som forsøker å beskrive hvordan læring, på sitt beste, finner sted. Vi skal her forsøke å gi en kort oppsummering av hva internasjonal forskning har funnet ut om god læring og effektive læringsprinsipper. Å sikre god medvirkning fra innbyggerne i kommunene har mange positive effekter både på samfunnsnivå og for menneskene som medvirker. Dette gjelder enten det handler om barn, ungdom eller voksne. Stat og kommune har et spesielt ansvar overfor utsatte grupper, som ikke alltid har de samme ressursene til å... Læring er en relativt varig endring (eller potensiell endring) i atferd som følge av erfaring. Organismer gjør kontinuerlig erfaringer i interaksjon med miljøet, og adaptive endringer er funksjonelle. Læring kan dermed ses som en evne organismer har til å finjustere sin atferd til skiftende betingelser....