Målrettet samtale E-bok


Målrettet samtale - Elham Kazemi, Allison Hintz pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-05-06
FORFATTER: Elham Kazemi, Allison Hintz
ISBN: 9788202623678
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,42

FORKLARING:

Målrettet samtale gir læreren et rammeverk for å planlegge, strukturere og gjennomføre meningsfulle matematiske samtaler som beriker og utvider elevenes læring. Ifølge forfatterne, Kazemi og Hintz, er det avgjørende å først sette et klart mål for samtalen, for deretter å forstå hvordan man skal strukturere og legge opp samtalen for å nå dette målet.Gjennom detaljerte klasseromsfortellinger fra både barnetrinnet og mellomtrinnet, viser forfatterne hvordan lærere tenker når de leder samtalene, og hvordan lærerne tar viktige pedagogiske og matematiske avgjørelser underveis. I tillegg ser forfatterne på elevenes roller som både tilhørere og deltakere, og forfatterne tilbyr en rekke strategier for å forbedre elevenes deltakelse og læring.Vedleggene i denne boken inneholder en samling med planleggingsmaler som hjelper læreren med å bruke de riktige strukturene som trengs for å gjennomføre diskusjoner i egne klasserom. Målrettet samtale gir en perfekt balanse mellom elevengasjement og idéforståelse i en matematisk samtale.

...pp samtalen for å nå dette målet. Hån tk2a ... Motiverende intervju som metode - Helsedirektoratet ... . Målrettet samtale. Sjek figu. 100797 GRMAT Maalrettet samtale 190101.indd 1. 12/04/2019 09:15 Samtalen bør også bidra til å oppdage utfordringer og skjevutvikling hos den enkelte for å kunne sette inn oppfølgende tiltak så tidlig som mulig. Dette gjelder utfordringer og tiltak både for den enkelte elev, grupper av elever eller alle. En individuell samtale og andre tiltak, vil kunne virke utfyllende og forsterkende på hverandre. Målrettet samtale gir læreren et rammeverk ... Modul 3: Planlegge og lede en matematisk samtale ... ... . Målrettet samtale gir læreren et rammeverk for å planlegge, strukturere og gjennomføre meningsfulle matematiske samtaler som beriker og utvider elevenes læring. Ifølge forfatterne, Kazemi og Hintz, er det avgjørende å først sette et klart mål for samtalen, for deretter å forstå hvordan man skal strukturere og legge opp samtalen for å nå dette målet. Målrettet samtale gir læreren et rammeverk for å planlegge, strukturere og gjennomføre meningsfulle matematiske samtaler som beriker og utvider elevenes læring. Ifølge forfatterne, Kazemi og Hintz, er det avgjørende å først sette et klart mål for samtalen, for deretter å forstå hvordan man skal strukturere og legge opp samtalen for å nå dette målet. Målrettet samtale gir læreren et rammeverk for å planlegge, strukturere og gjennomføre meningsfulle matematiske samtaler som beriker og utvider elevenes læring. Ifølge forfatterne, Kazemi og Hintz, er det avgjørende å først sette et klart mål for samtalen, for deretter å forstå hvordan man skal strukturere og legge opp s...