Barns læring om språk og gjennom språk E-bok


Barns læring om språk og gjennom språk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-07-18
FORFATTER:
ISBN: 9788202341862
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,99

FORKLARING:

Samtaler foregår mellom voksne og barn det meste av den tiden de tilbringer sammen. Samtaler er viktige for å lære om både omverdenen og om eget språk. Men dette er så selvfølgelig at førskolelærere kanskje ikke tenker på at de daglige samtalene i barnehagen er viktige læringsarenaer. Forfatterne av denne boka retter derfor oppmerksomheten mot hvordan barn tilegner seg kunnskaper og språk gjennom samtaler med de voksne og andre barn i barnehagen. Samtalene som presenteres i de ulike kapitlene i boka er både de spontane hverdagssamtalene og de samtalene som førskolelærere har forhåndsbestemte intensjoner med. Selve begrepet samtale innebærer et fellesskap mellom mennesker som taler sammen, og i denne boka vektlegges det at barn hører språk, bruker språk og utvikler ny innsikt og forståelse ved at de deler synspunkter om temaene de snakker om. Slik er også samtalen en viktig del av barns dannelsesprosesser. Boka retter seg mot førskolelærerstudenter i bachelor- og masterutdanning og mot ansatte i barnehagen. Bokas redaktører og de øvrige bidragsyterne er alle tilknyttet Høgskolen i Vestfold.

... har behov for å bli verdsatt og forstått, og ved å engasjere deg i hva det ønsker å si deg viser du at det barnet sier er viktig ... Praksisfellesskap for læring og profesjonsutvikling - Idunn ... . La alltid barnet snakke ferdig før du eventuelt korrigerer språket. Kjøp Barns læring om språk og gjennom språk fra Cappelen Damm Undervisning Samtaler foregår mellom voksne og barn det meste av den tiden de tilbringer sammen. Samtaler er viktige for å lære om både omverdenen og om eget språk. Men dette er så selvfølgelig at førskolelærere kanskje ikke tenker på at de daglige samtalene i barnehagen er viktige læringsa ... Når er det grunn til bekymring for barnets språk? | Lek og ... ... . Men dette er så selvfølgelig at førskolelærere kanskje ikke tenker på at de daglige samtalene i barnehagen er viktige læringsarenaer. «Barns deltakelse i kommunikative prosesser utgjør følgelig grunnlaget for at de kan bygge opp forståelse og kunnskaper om omgivelsene, seg selv og andre mennesker» (Gjems, 2009:26) Kilder: Dysthe, O (2001) Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag AS. Gjems, L., & Løkken, G. (2011). Barns læring om språk og gjennom språk. Arbeid med barnehagens språkmiljø og barnas språk Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive. (Rammeplanen) Barn trenger erfaring i å bruke språket. Tidlig og god språkstimulering er en ... Språk er nøkkelen Det meste i samfunnet er basert på muntlig og skriftlig språk. En god språkutvikling kan bidra til at barnet leker mer med andre, og dermed får mer sosial trening. De lærer mye ved å lese, spille og leke med språket. Og grunnlaget for senere skoleferdigheter, som lesing og skriving, følger naturlig med. Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. (Rammeplanen) Barn og voksne kommuniserer om det som foregår Boken handler om hvordan barn lærer om omgivelsene, om seg selv og om andre mennesker gjennom samtaler. Språk og samtaler representerer sentrale redskaper for læring. Ved hjelp av ord kan vi dele erfaringer og tanker med hverandre, og ordene hjelper oss å ordne og systematisere vå...