Perspektiver på kommune-Norge E-bok


Perspektiver på kommune-Norge - Dag Ingvar Jacobsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-04-17
FORFATTER: Dag Ingvar Jacobsen
ISBN: 9788245033410
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,86

FORKLARING:

Det er nå ti år siden førsteutgaven av denne boken kom på markedet, og for norske kommuner og fylkeskommuner har dette tiåret vært et av de mest hendelsesrike i hele etterkrigstiden. Den umiddelbare konsekvensen av kommunereformen er at antallet kommuner i Norge fra 2020 vil reduseres til 356. Samtidig har det pågått en regionreform som ble startet i 2017, og som innebærer at antallet fylkeskommuner reduseres fra 19 til 11. På mange måter vil noen av de mest spennende prosessene i kommune-Norge utspille seg i perioden etter at kommunereformen tredde i kraft i januar 2020. Samtidig vil det rammeverket som er på plass på dette tidspunktet, samt de prosessene som har utspilt seg i årene før, legge sterke føringer på prosessene videre. De omfattende endringene i lovgivning som har skjedd siden 2010 er viet stor plass, og det er lagt mye arbeid i å få med all relevant forskning på norske kommuner som er produsert i perioden 2010 til 2020. Alt av statistikk og fakta i boken er oppdatert så langt det er mulig.

...ter og privilegier som bidrar til å opprettholde utenforskap langs etniske skillelinjer i vestlige samfunn (Gullestad 2002) ... Perspektiver på kommune-Norge: en innføring i ... ... . Forskningsfokuset hennes er knyttet til foreldrenes perspektiver på livet i barnehagen og barns lek og samspill. Hun har en rekke publikasjoner og har blant annet gitt ut bøkene "Små barns lek og samspill" og "Medvirkning til barns spontane lek". Mer informasjon om forfatteren Perspektiver på kommune-Norge: en innføring i kommunalkunnskap Av Dag Ingvar Jacobsen Forlag Fagbokforl. ISBN 9788245007886 Utgitt 2009, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Perspektiver på makt i k ... Perspektiver på kommune-Norge - Dag Ingvar Jacobsen ... ... . ISBN 9788245007886 Utgitt 2009, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Perspektiver på makt i kommunal planlegging . God planlegging innebærer også å ha innblikk i maktperspektiver. Makt i ulike former er alltid tilstedeværende når det planlegges i norske kommuner. Dette vises blant annet når ulike interesser og prioriteringer blir tydeliggjort i kommunestyrer, på folkemøter eller i lokalpressen. Perspektiver på aktivt eierskap og utviklingen av Aker RGI. Forfatter: Kjell Inge Røkke. Publisert: 4/2001. Skriv ut. Norge savner norske industrielle eiere med styrke og kompetanse. Ikke i noe annet vesteuropeisk land har private individuelle investorer en så liten direkte eierandel i de børsnoterte selskapene som i Norge. Perspektiver på kommune-Norge er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren Dag Ingvar Jacobsen Dag Ingvar Jacobsen 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org. Kjøp Perspektiver på kommune-Norge fra Tanum Boken gir en tverrfaglig innføring i Norges regionale og lokale forvaltningsnivå. Her presenteres fire perspektiver, og viktige verdier knyttes til hvert perspektiv. Det første perspektivet er kommunen som geografisk enhet: Det geografiske skal danne en funksjonell ramme rundt dagliglivet til de som bor i kommunen. på saklig, nøkternt og omsorgsfullt vis har bidratt med sine perspektiver og kunnskaper på dette feltet og hjulpet meg i mål med arbeidet. Tusen takk også til en tålmodig familie for stor forståelse for at jeg i det siste har vært lite deltakende. Og til slutt vil jeg rette en takk også til gode kolleger ved arbeidsplassen for støtte og Bengt Karlsson og Marit Borg er redaktører for antologien «Perspektiver på psykisk helse- og rusarbeid» - med undertittel «Recovery, erfaringsbasert kunnskap og samarbeidsbasert kunnskapsutvikling».Redaktørene er begge professorer i psykisk helsearbeid ved Senter for psykisk helse og rus (SFPR), Høgskolen i Sørøst-Norge. Vår pris 449,-(portofritt). Boka gir en tverrfaglig innføring i Norges regionale og lokale forvaltningsnivå. Den presenterer fire perspektiver, og viktige verdier knyttes til hvert.. Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014 (avsluttet) Prosjektet er en del av 2014-satsingen til Forskergruppen for rett, samfunn og historisk endring ved Det juridiske fakultet i Oslo. Prosjektet foregår i samarbeid med jurister, historikere, statsvitere og forskere fra andre fagområder, både i Norge og utlandet. Perspektiver på god praksis- en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner. Rømbøll stod for en undersøkelse på vegne av Helsedirektoratet fra 2009-2010 om koordinerende enhet. Undersøkelsen var en kvalitativ casestudie i fem kommuner. Perspektiver på variasjon • Arbeidsdeling, intern differensiering • Intern koordinering, integrasjon - Av personer - Av avdelinger og funksjoner • Ulike løsninger på koordineringsproblemer - Styring ovenfra - direktiver, ordre - Standardisering - felles regler og ordninger - Gjensidig tilpasning - utøvelse av skjønn Perspektiver på kartlegging av flerspråklige barn/elever Det er en del forhold å være spesielt være oppmerksom på når en skal observere og kartlegge barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn. En del av dem er flerspråklige og har et annet morsmål enn norsk....