Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen E-bok


Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-12-12
FORFATTER:
ISBN: 9788292712504
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,79

FORKLARING:

Denne boka inneholder 23 artikler om barne- og ungdomslitteratur, skrevet av litteraturforskere fra Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia.Her er bidrag om bildebøker, fortellingsbøker, ungdomsromaner og lyrikk, i et historisk spenn på godt over 150 år. Boka har også artikler om barns lesning i et flerkulturelt perspektiv, litteraturen i grunnskolens læreplan, unge voksnes barndomsminner og voksenlitteratur utgitt som ungdomslesning. Emnene som tas opp i boka gjenspeiler interesseområdene til den allsidige forskeren og formidleren Rolf Romøren. Boka er en hyllest til ham.

...o og livssyn og forbrukerpolitikk. En kommentar etter svaret er ment å gi den unge leseren ekstra hjelp til å forstå spørsmålet som diskuteres og betydningen for eget liv ... Youcat PDF Gratis ... . I tillegg gir ungdomskatekismen løpende og supplerende elementer i margene, som bilder, oppsummerende definisjoner, sitater fra Den hellige skrift, sitater fra helgener og troverdige troslærere, men også fra ikkereligiøse forfattere. Synshemmede i barne- og ungdomslitteraturen. Ingvild Aanensen, spesialbibliotekar og formidlingskoordinator ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). 14:50 Om arabisk b ... Gratis PDF Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen ... ... . Synshemmede i barne- og ungdomslitteraturen. Ingvild Aanensen, spesialbibliotekar og formidlingskoordinator ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). 14:50 Om arabisk barnelitteratur i Midtøsten og Norge. Nisrin Maktabi Barkouki, seniorrådgjevar ved Det fleirspråklege bibliotek, Nasjonalbiblioteket. For barne- og ungdomslitteraturen kaller på en forskningskompleksitet som fremdeles er mangelvare, men som også er en mer interessant utfordring enn oppstillingen av kvalitetskriterier. Det er i løpet av de siste femti årene skrevet flere norske barne- og ungdomslitteraturhistorier. Hva kan barne- og ungdomslitteraturen gi leserne sine? Barne- og ungdomslitteratur har i mange år påvirket, opphisset, engasjert og ikke minst gledet svært mange små og store. Bøkene har utviklet seg i takt med samfunnet og mange har også brutt med normene og holdningene som var på den tiden de ble utgitt. Lesing, skole og litteratur i Norge i første halvdel av 1800-talet", i Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. 2011, ss. 112-121 Svensen, Åsfrid: "Kap. 1: Lyst og læring", i Å bygge en verden av ord. Lyst og læring i barne- og ungdomslitteratur . 2001, ss. 17-48 Barne- og ungdomslitteraturen er avhengig av ambassadører. Det er den voksne som eksponerer den unge leseren for litteratur og litteraturopplevelser, og det er samfunnets ansvar å påse at alle barn og unge har lik tilgang til den. Skolen, som den siste fellesarenaen vi har, bør fungere Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen Festskrift til Rolf Romøren Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan (red.) UNIVERSITATSBIBLiOTKEK KJEL -ZENTRA LB ibll OTHEK - A Portal Tabula Ergo måtte det en egen pris for barne- og ungdomslitteraturen til. Jeg har lest alle de nominerte bøkene helt siden prisen ble innstiftet i 2013. Barne- og ungdomslitteraturen kan være alt i fra folkeeventyr til bøkene om den lille trollmannen Harry Potter. Barne- og ungdomslitteratur er som ordet tilsier litteratur skrevet med barn og ungdom som målgruppe. Selve definisjonen på barne- og ungdomslitteratur er faktisk at det er litterære verk skrevet av voksne for barn under seksten år. Synshemmede i barne- og ungdomslitteraturen. Ingvild Aanensen, spesialbibliotekar og formidlingskoordinator ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). 14:50 Om arabisk barnelitteratur i Midtøsten og Norge. Nisrin Maktabi Barkouki, seniorrådgjevar ved Det fleirspråklege bibliotek, Nasjonalbiblioteket. 15:10 Mangfold og andres livsverdener. Christensen, Nina. "Børnelitteraturkritik mellem æstetik og etik. Receptionen af Stian Holes Garmann-trilogi i Danmark". I Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Redigert av Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan. Kristiansand: Portal forlag, 2011, s. 154-164. FORTJENER BEDRE: Barne- og ungdomslitteraturen er et eget fagfelt, som fortjener en egen stipendkomité med dedikerte og kompetente medlemmer, skriver artikkelforfatter Endre Lund Eriksen....