Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013 E-bok


Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-10-02
FORFATTER:
ISBN: 9788290732115
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,29

FORKLARING:

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapirettet oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ. Den er spesielt beregnet på den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist. Det er derfor lagt særlig vekt på å omtale tilstander som primært behandles av disse legene, og hvor legemidlene har en viktig plass i behandlingen. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er delt i 4 hovedavsnitt: 1. En sykdomsrettet del (24 kapitler) med terapiopplegg. 2. En del med legemiddelomtaler (21 kapitler). 3. En generell del (24 kapitler) som omfatter ulike behandlingssituasjoner, klinisk, farmakologisk og formell veiledning ved legemiddelbruk. 4. En registerdel med bl.a. stikkord- og adresseregister. Nytt i forhold til forrige utgave: Boka har blitt tynnere og lettere. Alle kapitlene er revidert og oppdatert siden forrige uke. Noen kapitler er fjernet og ett er helt nytt. Nytt kapittel: G24 Legemiddelgjennomgang (LMG). Kapitlet beskriver hvordan en systematisk legemiddelgjennomgang kan gjennomføres f.eks. på et fastlegekontor.

...s; 7 ... Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013 ... Norsk legemiddelhåndbok - Store medisinske leksikon ... . Tangvik, Randi Julie. 2013. Enteral ernæring for voksne. 614-618. I: Fjellstad, Trygve; Fjeldstad, Trygve. 2013. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013. Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin. Kontakt oss Norsk legemiddelhåndbok, kapittel G24 Begreper og metode Legemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk gjennomgang av pasientens legemidler for å sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader. Helsepersonell bør ikke bruke Felleskatalogen som kild ... Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013 | Trygve ... ... . Helsepersonell bør ikke bruke Felleskatalogen som kilde for å vurdere om et legemiddel kan brukes i ammeperioden. Tekstene i felleskatalogen er produsentenes egne, baserer seg ikke på medisinske vurderinger og er utformet fra et juridisk ståsted. Helsepersonell bør heller bruke Norsk legemiddelhåndbok eller Relis (1,2). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapirettet oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ. Den er spesielt beregnet på den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist. Behepan, tabletter Indikasjon: Pernisiøs anemi, idiopatisk eller etter gastrektomi. Atrofisk gastritt, sprue, cøliaki og andre tilstander med vitamin B12-mangel som skyldes malabsorpsjon. Redusert B12-absorpsjon etter partiell ventrikkelreseksjon og «blind loop»-syndrom, samt visse sjeldne former av anemi hos gravide. Norsk legemiddelhåndbok er en viktig og mye brukt oppslagsbok for helsepersonell. Boken gir råd om valg av behandling av ulike sykdommer og lidelser og er spesielt beregnet på leger som ikke er spesialister på den aktuelle sykdommen. Bokens nettversjon revideres kontinuerlig og den utgis også trykket med 2-4 års mellomrom. All informasjon på NHI.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege. Norsk legemiddelhåndbok retter innholdet mot terapianbefalinger skrevet av norske fagfolk, med generiske legemiddelomtaler på gruppe- og substansnivå. Boka inkluderer også støttende, generelle kapitler og lenker til oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer, omtaler av virkestoff som ikke har markedstillatelse i Norge og omtale av bruk utenom godkjent indikasjon, såkalt «off label». BNF for Children er en britisk produsentuavhengig legemiddelhåndbok (formulary) beregnet på helsepersonell som forskriver, utlevererer og gir legemidler til barn. Databasen er tilgjengelig for alle sykehus med barneavdeling , og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har båret kostnaden for tilgang til BNF for Children i Norge frem til 1. januar 2017....