Relasjonsvansker blant barn og unge E-bok


Relasjonsvansker blant barn og unge - Richard Haugen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-01-08
FORFATTER: Richard Haugen
ISBN: 9788202612641
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,60

FORKLARING:

Boka gir en oversikt over sentrale faktorer som kan innvirke på barn og unges naturlige relasjoner med hverandre. Det kan være flere grunner til at et barn har problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre. En grov todeling av årsaker til relasjonsvansker kan grupperes i sosialt betingede vansker og emosjonelt betingede vansker. Enten den unge reagerer med sinne eller aggresjon (sosiale eller utagerende vansker) eller angst eller depresjon (emosjonelle eller innagerende vansker), så blir resultatet at den unge får problemer med å inngå i naturlige relasjoner med andre.Boka har følgende temaer: atferdsforstyrrelser hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) tics og Tourettes syndrom autismespekterforstyrrelser rusmiddelbruk kognitiv svikt (utviklingshemning) angstlidelser depresjon spiseforstyrrelserRelasjonsvansker blant barn og unge henvender seg til lærerstudenter og lærere. Den er også aktuell for profesjonsutdanninger i pedagogikk, spesialpedagogikk samt sosial- og helsefag.

...brudd blant barn og unge i Oslo en betydelig økning i 2016 og 2017, og resultatene fra Ung i Oslo bygger opp under dette ... PDF mobbing blant barn og unge - bibliotek.bufdir.no ... . Økende stress blant barn og unge påvirker også barn og unges mulighet for å gjennomføre opplæring, og ikke minst, stressrelaterte lidelser legger også beslag på betydelige ressurser innenfor helsevesenet. Mellom 10 og 15 prosent av henvendelsene til fastleger har med stressrelaterte tilstander å gjøre. Barn og unges læringsmiljø 3 behandler psykiske og sosiale problemtilstander som vi finner hos barn og unge i dagens ... Relasjonsvansker blant barn og unge av Richard Haugen ... ... . Barn og unges læringsmiljø 3 behandler psykiske og sosiale problemtilstander som vi finner hos barn og unge i dagens samfunn på en mer omfattende måte enn det som ofte er vanlig i fagbøker innen spesialpedagogikk, psykologi og barne- og ungdomspsykiatri. Forfatterne tar opp en rekke diagnosegrupper som atferdsforstyrrelse, ADHD, autisme, schizofreni, angstlidelser, stemningslidelser ... Tannregulering blant barn og unge. Publisert: 27. september 2019. Åpne og les publikasjonen i PDF (804 KB) Formålet med rapporten er å styrke kunnskapsgrunnlaget om barn og unges bruk av tannregulering, både når det gjelder behandlingsforløp og sosioøkonomiske og regionale forskjeller. ... Barn og unges læringsmiljø 4 er aktuell innen flere profesjonsutdanninger relatert til områder som pedagogikk, spesialpedagogikk og sosial- og helsefag. Boka er interessant for alle som har sitt daglige virke blant barn og unge. mot barn og unge har ofte fokus på utfordringer knyttet til fysisk- og psykisk helse og lærevansker eller negativ atferd knyttet til vold, kriminalitet, mobbing og rus. Generelt forebyggende arbeid kalles ofte primærforebygging. Denne innsatsen retter seg mot alle barn og unge og skal hindre at problemer eller negativ utvikling oppstår. Ulykkesdødsfall blant barn og unge. Antallet dødsfall blant barn og unge som skyldes ulykker, har gått ned siden år 2000. I den eldste aldersgruppen (15-24 år) har det tilsynelatende vært en stigning og senere et fall i antallet dødsfall som var knyttet til ulykker. Toppunktet var rundt 2003. Tallene kommer frem i den den nye nasjonale kartleggingsundersøkelsen av fysisk aktivitet, stillesittende tid og fysisk form blant barn og unge (ungKan), fra Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet. - Vi må ta inn over oss at vi har laget et samfunn der barn ikke trenger å være aktive. Det er masse vi kan gjøre som samfunn. Barn og unges læringsmiljø 2 (Heftet) av forfatter Richard Haugen. Pris kr 375 (spar kr 54). Se flere bøker fra Richard Haugen. Blant barn og unge over 13 år er mistanke om depresjon den vanligste henvisningsgrunnen. De største pasientgruppene er gutter i aldersgruppen 7-12 år (23 %) og jenter over 16 år (19 %). Det er altså flest gutter i psykisk helsevern i de yngste aldersgruppene, mens blant ungdommer over 16 år er det flest jenter....