Identifisering og endring av organisasjonskultur E-bok


Identifisering og endring av organisasjonskultur - Kim S. Cameron, Robert E. Quinn pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-04-23
FORFATTER: Kim S. Cameron, Robert E. Quinn
ISBN: 9788202396510
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,63

FORKLARING:

* Hva er organisasjonskultur? * Hvordan kan du beskrive kulturen i din organisasjon? * Hvor godt er kulturen tilpasset strategien og de nye utfordringer og krav organisasjonen står overfor? * Hvilken miks av verdier er viktig i din organisasjon? * Hvilken lederkompetanse trengs? Forfatterne ønsker med boken Identifisering og endring av organisasjonskultur å hjelpe deg med slike spørsmål. De gir ingen lettvinte svar og raske oppskrifter, men presenterer et velprøvd analytisk rammeverk og en metodikk for å kunne identifisere og endre organisasjonskultur og ledelseskompetanse. Forfatterne tar utgangspunkt i etablert teori, et omfattende empirisk materiale og egen konsulentpraksis. Grunnholdningen deres er analytisk, pragmatisk og konstruktiv. Cameron og Quinn får frem at verden er tvetydig og utspiller seg i paradoksene. De vet at det er krevende å få til bevisste endringer av organisasjonskultur, men at det nettopp derfor er viktig å vite hva man gjør. Boken har blitt en internasjonal bestselger innen fagbøker, med stor aksept både i akademia og blant praktikere. Den norske oversettelsen er basert på 3. utgave av Diagnosing and Changing Organizational Culture fra 2012.Boken bygger på det anerkjente «The Competing Value Framework», som er et rammeverk for å identifisere og endre organisasjonskultur og ledelsesprofil. Dette rammeverket, sammen med praktiske verktøy som presenteres i boken, gjør det lettere å gå fra analyse til handling og gjennomføring. Boken egner seg godt for studenter på bachelor- og masternivå. Den er også spesielt nyttig for ledere på alle nivå, og for dem som jobber med organisasjons- og lederutvikling i stabsfunksjoner eller som konsulenter.Professor Torodd Strand, forfatter av boken «Ledelse, organisasjon og kultur»: «Ouinn og Cameron har levert eit svært viktig bidrag til organisasjonsanalyse ved sine tankar om "konkurrerande verdiar" og ulike organisasjonskulturar. Modellane og metodikken er bygd på truverdig teori prøvd på store mengder data. Firedelinga av kulturtypar; hierarki, marknad, klan og adhockrati gir intuitiv meining. Ved kartlegging etter denne metoden kan den einskilde få stoff til refleksjon og organisasjonar instruktivt materiale til eigenanalyse og utviklingsarbeid. Etter kvart som denne metoden blir tatt i bruk, vil vi kunne få norske referansepunkt for ulike bransjar og sektorar.»Per Tronsmo, Utdanningsdirektoratet:«Cameron og Quinn tilbyr et teoretisk rammeverk som også lett kan brukes praktisk. Det har vært med på å danne bakgrunnen for de kompetansekravene og det rammeverket som ligger til grunn for den nasjonale rektorutdanningen i Norge. Det knytter sammen organisasjon og ledelse på en utmerket måte. Rammeverket har også vært benyttet av AFF i en rekke utviklingsprosjekter, både i offentlig og privat virksomhet.»Les utdrag fra boka

...lle fag. Hva er organisasjonskultur? Hvordan kan du beskrive kulturen i din organisasjon? Hvor godt er kulturen tilpasset strategien og de nye utfordringer og krav ... PDF Organisasjonskultur, endring og sensemaking ... .. Identifisering og endring av organisasjonskultur (Heftet) av forfatter Kim S. Cameron. Pris kr 410 (spar kr 59). Bla i boka. skrevet om og jobbet praktisk med orga-nisasjonskulturelle problemstillinger si-den 1983 (Bang, 1998, 2011). Jeg serverer derfor leseren en blanding av teoretiske perspektiver, empirisk forsk ning og anek - doter fra egen praksis når jeg skal formidle min forståelse av kultur i organisa sjoner. Begrepene organisasjonskultur og be- Organisasjonskultur er organisasjonens felles tanke og handlingstilbøyeligheter. Det gjennomsyrer hvordan virksomheten "opp ... Identifisering og endring av organisasjonskultur av Kim S ... ... . Begrepene organisasjonskultur og be- Organisasjonskultur er organisasjonens felles tanke og handlingstilbøyeligheter. Det gjennomsyrer hvordan virksomheten "opptrer". Også hvordan den takler endring. Den er - som Bronislaw Malinowski - har sagt - den levende historien. Hvordan skapes "strategispisende" kultur? Den levende historien springer ut av felles erfaringer. Det mener Kim S. Cameron og Robert E. Quinn, professorer ved Ross School of Business, University of Michigan. De to har skrevet en populær bok om organisasjonskultur, som i våres ble gitt ut på norsk under tittelen Identifisering og endring av organisasjonskultur. De konkurrerende verdier. Identifisering og endring av organisasjonskultur: de konkurrerende verdier Av Robert E. Quinn, Kim S. Cameron, Nichole E. Silva Forlag Cappelen Damm akademisk ISBN 9788202396510 Utgitt 2013, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Du ønsker å utvikle nye normer og nye verdier i organisasjonen for å skape en mer felles forståelse og gjennomføring av organisasjonens strategiske mål. Du ønsker å skape en felles identitet, tillit og tilhørighet på tvers av avdelinger for å styrke samarbeide på tvers og beholde medarbeidere. Hva må du tenke på før du går […] Identifisering og endring av organisasjonskultur; de konkurrerende verdier av Cameron, Kim S: * Hva er organisasjonskultur? * Hvordan kan du beskrive kulturen i din organisasjon? * Hvor godt er kulturen tilpasset strategien og de nye utfordringer og krav organisasjonen står overfor? * Hvilken miks av verdier er viktig i din organisasjon? foretrukket, andres handlinger og hendelser i organisasjonen. Den språklige endringen ITIL har medført har i denne sammenheng også vært viktig for forandring i forståelse av «brukerstøtteverdenen». Hvordan påvirker ITIL organisasjonskultur og organisasjonsstruktur? Organisasjonskultur, endring og sensemaking En komparativ casestudie av hvordan organisasjonskultur påvirker ulik fortolkning av en krise. Arne Mortensen Masteroppgave i bedriftsledelse (30 stp) August 2011 Identifisering og endring av organisasjonskultur [Kim S. Cameron, Robert E. Quinn] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Hva er organisasjonskultur? Hvordan kan du beskrive kulturen i din organisasjon? Hvor godt er kulturen tilpasset strategien og de nye utfordringer og krav organisasjonen står overfor? Hvilken miks av verdier er viktig i din organisasjon? internasjonalt for å gi en presis identifisering og grunnlag for endring av organisasjonskultur. På...