Den medialiserte politikken E-bok


Den medialiserte politikken -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-09-03
FORFATTER:
ISBN: 9788215010632
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,22

FORKLARING:

Gjør mediene oss mer kunnskapsrike om politiske spørsmål , eller er det bare «infotainment» som tilbys? Hvilke retoriske grep bruker mediene i dekningen av politikken generelt og valgkamp spesielt? Boka gir en engasjerende innføring i perspektiver på «medialiseringen» av politikken, med aktuelle eksempler.Boka har tre deler. Del 1 ser på valgkamp som beslutningsgrunnlag, og spør blant annet: hvilken informasjonsverdi har dekningen av politisk stoff i media. Del 2 har et retorisk perspektiv, hvor et sentralt spørsmål er om mediene spiller på fornuft eller følelser i dekningen av politisk stoff. Del 3 ser på det disharmoniske samspillet mellom politikk og media. Stikkord her er selektiv dekning, nyhetskriterier, spissing og «den nye» debattlederrollen. Boka har et gjennomgående kritisk perspektiv: den diskuterer hvorfor dagens medialiserte valgkamp ikke fungerer optimalt.

... fjor var helt hinsides. Den blir jeg bare litt brydd av kjenner jeg ... Forsker i vinden - Universitetsavisa ... . Jeg prøver å late som jeg ikke gjør det ... Jensen, Ragnhild Steen (2004) Sted, kjønn og politikk. Kvinners vei inn i lønnsarbeid. Oslo: Unipax. Jensen, Sune Qvotrup (2006) «Hvordan analysere sociale differentieringer?» i Kvinder, køn og forskning 2-3:70-79. Jenssen, Anders Todal og Toril Aalberg (red.) (2007) Den medialiserte politikken. Oslo. Universitetsforlaget. PDF | On Jan 1, 2009, Nicklas Håkanss ... Den medialiserte politikken | Anders Todal Jenssen ... ... . Oslo. Universitetsforlaget. PDF | On Jan 1, 2009, Nicklas Håkansson and others published Den medialiserte politikken av A Todal Jenssen & T Aalberg | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Mediepedagogikk belyser danning og læring i møte med medieteknologi og mediebruk, og kan potensielt være et forskningsfelt som kan gi kunnskap om en rekke aktuelle utfordringer og muligheter som den medialiserte kulturen kan innebære. Tema for denne oppgaven er hvordan de politiske partiene arbeider for å få gjennomslag for sin politikk i mediene. Hvilke kommunikasjonsstrategier velger partiene når de er avhengig av massemediene? Denne oppgaven handler om hvordan partiene forholder seg til den medialiserte valgkampen. Boken «Den medialiserte politikken» som har Anders Todal Jenssen og førsteamanuensis i mediesosiologi, Toril Aalberg som redaktører kommer på fredag. Jenssen forklarer begrepet «medialisering» på denne måten: - Det handler om den prosessen som har pågått lenge og som innebærer at det politiske liv har blitt avhenging av massemedier. Politikk (av gr. politikos, som angår byen eller staten) handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt.Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt. Begrepet politikk kan defineres både vidt og snevert. En vid definisjon innebærer at politikk er alle sosiale ......