Pedagogikk, politikk og etikk E-bok


Pedagogikk, politikk og etikk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-07-25
FORFATTER:
ISBN: 9788215023731
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,24

FORKLARING:

I dag snakker vi i økende grad om utdanning ved hjelp av økonomiske begreper. Tema for denne vitenskapelige antologien er demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Kapitlene hører hjemme under "kritisk pedagogikk", hvor der spørsmål om makt, dominans og ideologi står sentralt. Bokas intensjon er å bidra med ulike perspektiver og kunnskap på viktige utdanningsområder som er truet gjennom en nyliberal ideologi som har bidratt til et snevert syn på hva utdanning kan innebære for elevene og for hva lærerarbeid omhandler. Forskning viser at om en ungdom ikke fullfører videregående opplæring, er sannsynligheten stor for at vedkommende faller utenfor arbeidslivet. Sosial og kulturell bakgrunn spiller inn på mulighetene til å lykkes gjennom utdanningssystemet og det kan se ut som at ulikhetene øker. Skolens overordnede danningsoppdrag kan stå i grell kontrast til det både lærere og elever erfarer på utdanningsfeltet. Marginaliserte gruppers muligheter i utdanningssystemet er dårligere enn privilegerte elever. Dette skyldes neppe lærerens uetiske atferd, men kan forstås i lys av politiske systemer og diskurser som innsnevrer lærerens handlingsrom, så vel som elevens. Dette er et sentralt tema i boka, men leseren får ingen enkle svar på hva læreren konkret kan gjøre. Derimot gir artiklene alternative måter å forstå politikk, makt og etikk som viktige begreper for å diskutere demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Boka henvender seg til studenter, lærere og lærerutdannere, skoleledere, forskere og politikere. Bokas redaktører er Cecilie Haugen og Tine Arntzen Hestbek ved Program for lærerutdanning ved NTNU.

...nfestes. Mellom politikk og etikk - en analyse og diskusjon av lærernes profesjonsetiske plattform ... Moral og etikk - eStudie.no ... . I C.R. Haugen & T.A. Hestbek, Pedagogikk, Politikk og etikk. Oslo: Universitetsforlaget. Pensumliste Våren 2018 ‬ Femårig lektorutdanning ‬ Institutt for Lærerutdanning ‬ SU-Fakultetet - NTNU 2 PPU4601 - Pedagogikk 1 Bøker og kapitler fra bøker som må kjøpes Pedagogikk er et flervitenskapelig fag som består av pedagogisk psykologi, sosiologi, filosofi, historie og didaktikk. Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som gir en innføring i grunnleggende pedagogisk/d ... Pedagogikk, politikk og etikk - Bøker - CDON.COM ... . Studiet består av ett emne på 30 studiepoeng som gir en innføring i grunnleggende pedagogisk/didaktisk tenkning. Grunnleggende pedagogikk: teorier om læring og læringspsykologi; teorier om sosialisering; utviklingspsykologi I undervisning og forskning har hun arbeidet mye med temaer i skjæringspunktet mellom politikk, profesjonsutøvelse og pedagogikk og etikk. Hun er spesielt opptatt av etiske spørsmål knyttet til pedagogisk arbeid i barnehagen og av hva som står på spill i den voksnes møte med barnet som subjekt. Etikk for pedagoger gir en innføring i grunnleggende moralfilosofiske emner som pedagoger trenger for å handle etisk i sin hverdag i barnehage og skole.I boka legger forfatteren spesielt vekt på den diskursetiske tilnærmingen som samsvarer med læreres tradisjon for å utvikle profesjonens verdigrunnlag og for å møte etiske utfordringer gjennom refleksjon.Forfatteren tar også opp ... Etikk er læren om moral; det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er «riktig» og «galt», «tillatelig» og «utillatelig», «god» og «dårlig». Etiske modeller i filosofi, teologi og utviklingspsykologi Den tradisjonelle inndelingen i filosofisk og teologisk etikk går mellom teleologiske og deontologiske tilnærminger, det vil si retninger som spør om det gode eller nyttige og retninger som spør etter det rette. Post- og besøksadresse: Prinsens gate 91 8003 Bodø Vi arbeider etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg, www.pfu.no...