Sosiale ulikheter og helse E-bok


Sosiale ulikheter og helse - Bjørgulf Claussen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-09-08
FORFATTER: Bjørgulf Claussen
ISBN: 9788274773387
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,75

FORKLARING:

Hvordan kan det ha seg slik at en ekspedisjonssjef i et departement lever lenger enn en førstesekretær, eller en fagarbeider lenger enn en ufaglært? Hvorfor lever menn på Vindern i Oslo gjennomsnittlig 12 år lenger enn menn på Sagene-Torshov? Som medisinerstudent på 50-tallet lærte forfatteren at sammenhengen mellom sosiale ulikheter og helse hørte fortiden til - en urettferdig og gammeldags skjevhet som automatisk ville forsvinne i takt med økt levestandard. I dag viser forskning at tendensen har vært motsatt. Denne boka oppsummerer norske og andre vestlige undersøkelser av sosiale ulikheter i helse. Forfatteren går gjennom mulige årsaksforklaringer, og gir til slutt forslag til tiltak som kan redusere de sosiale forskjellene i helse, fra mindre lønnsforskjeller og bekjemping av markedsliberalismen, til flere og bedre ungdomsklubber. Boka er skrevet med tanke på et bredt publikum. Den egner seg også som lærebok ved universitet og høgskoler. Bjørgulf Claussen (f. 1944) er professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og koordinator for Prosjekt "storbyhelse".

...man begynte å interes-sere seg for sosiale ulikheter i helse, med hovedvekt på etterkrigstiden ... PDF Sosiale ulikheter i helse - Nordland ... . Vi vil også se på hva forskning har funnet om sosiale ulikheter i helse. Sosial ulikhet i helse på ... Ulikheter kjenner ingen landegrenser og de finnes i alle land. - Sosiale ulikheter i helse er den største folkehelseutfordringen vi har i dag, og Norge er ikke et unntak, langt ifra, sier Eikemo. I fjor var det mer enn 50 millioner barn i verden som døde før de fylte fem år. I tillegg til utdanning og inntekt ser rapporten sammenhengen mellom kjønn, alder, helsetilst ... PDF Sosiale ulikheter i helse i Norge ... . I tillegg til utdanning og inntekt ser rapporten sammenhengen mellom kjønn, alder, helsetilstand og helsetjenestebruk. I grupper med mindre enn god helse er det relativt liten sosial ulikhet i bruk av de fleste tjenestene. Størst forskjeller i helsetjenestebruk er det i grupper med god helse og blant eldre. Utviklingen i sosiale ulikheter i helse i Norge viser en bekymringsfull trend. Utfordringene er omtalt i flere stortingsmeldinger, men tiltakene og resultatene uteblir. Nylig spisset Helsedirektoratet sine anbefalinger til norske politikere. - Jeg håper disse blir lest og tiltakene iverksatt. sammenhengen mellom sosial status og helse, men langt mindre kunnskap om tiltak som kan motvirke ulikhetene [1]. Dels skyldes dette at arbeidet med sosiale ulikheter i helse følger et naturlig tids- og utviklingsforløp. Dette løpet omfatter først måling og dokumentasjon av at slike ulikheter finnes. Oppvekst, utdanning, arbeid, inntekt, sosiale ytelser er påvirkningsfaktorene som har betydning for folkehelsen og sosiale ulikheter i helse i Oslo. Levekårene i Oslo som helhet er gode. Samtidig er Oslo en mangfoldig by med stor ulikhet mellom ulike grupper og geografiske områder. Nabobydeler ... Utjevning av sosiale ulikheter i helse har vært en del av norsk helsepolitikk siden 1930-årene. Likevel viser nyere forskning at til tross for en økning i levestandarden totalt, ble ikke ulikhetene mindre i tidsrommet 1985 - 95 ().Norge har dessuten større sosiale ulikheter i helse enn mange andre europeiske land ().Særlig finner vi store helseuli...