Barnevernrett E-bok


Barnevernrett - Knut Lindboe pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-05-23
FORFATTER: Knut Lindboe
ISBN: 9788215020556
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,87

FORKLARING:

Barnevernrett gir en fremstilling av rettsreglene om barnevern. Boken er ajourført med ny rettspraksis, lovendringer, forskrifter og rundskriv samt henvisninger til ny litteratur på barnevernrettens område.Målgruppen er jurister som arbeider med barnevernssaker, samt ansatte i barnevernet og studenter som utdanner seg til disse yrkene.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...d til samfunnet forøvrig. Barnevern i Norge utføres av en offentlig etat hvis primæroppgave er å sikre barns og unges oppvekstvilkår ... Barnerett (10 sp) - Folkeuniversitetet ... . Etaten selv omtales også som «Barnevernet». Barnevernets arbeid har sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven.. Barnevernet har en rekke ulike tiltak å sette inn ved behov. Barnevernrett. Vi bistår også både foreldre og barn/ungdom i barnevernssaker. Barnevernloven regulerer myndighetenes rett til å gripe inn overfor foreldre når barn ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte og det er nødvendig å gripe inn med såkalte tvangsvedtak. Vi har oppdrag både for private parter og kommuner innenfor dette ... Barnevernrett gir en fremstilling av rettsreglene om barnevern. ... Barnerett - JUS ... . Vi har oppdrag både for private parter og kommuner innenfor dette ... Barnevernrett gir en fremstilling av rettsreglene om barnevern. Boken er ajourført med ny rettspraksis, lovendringer, forskrifter og rundskriv samt henvisninger til ny litteratur på barnevernrettens område.Målgruppen er jurister som arbeider med barnevernssaker, samt ansatte i barnevernet og studenter som utdanner seg til disse yrkene. Barnevernrett Barnevernet skal bidra til at barn får gode og trygge oppvekstforhold. Som forelder kan du oppleve å bli kontaktet av barnevernet, som for eksempel vil undersøke om det er mangler ved omsorgen barna får. Etter at barnevernet har undersøkt saken, kan de mene at det er behov for hjelpetiltak. I Norge er omsorg for og oppdragelse av barn foreldrenes rett og plikt. Med barn mener vi personer under 18 år. Du har krav på omsorg. Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder. Barnevernrett gir en fremstilling av rettsreglene om barnevern. Boken er ajourført med ny rettspraksis, lovendringer, forskrifter og rundskriv samt henvisninger til ny litteratur på barnevernrettens område. Dette emnet går på tvers av ulike rettsområder. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Siktemålet er dels å gi en generell forståelse av barns rettslige stilling, dels å gi kunnskap som kan være praktisk brukbar i arbeid med juridiske problemstillinger som ... Avdelingen har ansvaret for barnevernet, herunder institusjons- og fosterhjemstilbud og hjelpetiltak. I dette inngår lovutvikling på barnevernsområdet, politikkutvikling, styring og samordning av tjenestene. Barnevernrett gir en fremstilling av rettsreglene om barnevern. Boken er ajourført med ny rettspraksis, lovendringer, forskrifter og rundskriv samt henvisninger til ny litteratur på barnevernrettens område.Målgruppen er jurister som arbeider med barnevernssaker, samt ansatte i barnevernet og … Barnevernrett. Barnevernrett omhandler barn og ungdoms krav på forsvarlig omsorg. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn slik omsorg, og norsk barnevernlovgivning bygger på det biologiske prinsipp - barn skal, så sant det er forsvarlig, vokse opp hos sine foreldre. Generelt om barnevernrett. Hvis barnevernet griper inn i en families indre forhold, er dette en svært inngripende handling på vegne av det offentlige. Det er derfor en rekke strenge regler og prinsipper som barnevernet må følge. Disse reglene følger av barnevernloven. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på nye utgivelser og nyheter fra oss. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til... Spesiell barnevernrett Emnet gir en innføring i sentrale menneskerettigheter som har betydning for barns rettsstilling, blant annet utvalgte bestemmelser i Grunnloven, Barnekonvensjonen, Den europeiske menneskerettskonvensjon og FN-konvensjonen om ret...