Tilpasset ledelse E-bok


Tilpasset ledelse - Jan Spurkeland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-02-05
FORFATTER: Jan Spurkeland
ISBN: 9788215024615
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,24

FORKLARING:

Standardisert ledelse treffer sjelden den enkeltes behov for ledelse. I denne spennende boken utdyper Spurkeland hva som kreves for å gå fra standardisert ledelse til tilpasset ledelse. Alle mennesker er unike og ulike - og trenger tilpasninger til sin personlighet, sin livshistorie og til sin foretrukne lederstil. Utgangspunktet for denne boken er at for å oppnå de beste resultatene må en leder tilpasse og skreddersy sin ledelsesutøvelse til den enkelte medarbeider.Tilpasset ledelse forutsetter blant annet evne til å kartlegge og forstå individet, gode dialogferdigheter, god relasjonskvalitet, forståelse for forholdet mellom individet og flokken, kjernerolletekning, tilpasset selvledelse m.m. Dette er blant temaene som utdypes i denne velskrevne boken.

...t kulturelt mangfoldig og inkluderende miljø ... Relasjonsledelse - Relasjonsakademiet ... . ... ledelse, foresatte og andre om elever/barn med ulike forutsetninger og ulik kulturell bakgrunn; medarbeider. Tilpasset ledelse forutsetter blant annet evne til å kartlegge og forstå individet, gode dialogferdigheter, god relasjonskvalitet, forstå-else for forholdet mellom individet og flokken, kjernerolletekning og tilpasset selvledelse, sier han. Endre ditt mentale bilde Ifølge Spurkeland ... Tilpasset ledelse by Universitetsforlaget - Issuu ... . Endre ditt mentale bilde Ifølge Spurkeland handler tilpasset ledelse om å Tilpasset opplæring. Læreplanverket inneholder føringer for læring som er relevante for tilpasset opplæring. De viktigste er inkludering, variasjon, erfaringer, relevans, verdisetting, sammenheng og medvirkning. Hans nye fagbok «Tilpasset Ledelse» (Universitetsforlaget) lanseres i disse dager. Jan Spurkeland leder fagnettverket Relasjonsledelse Norge. Helse er nær knyttet til konteksten vi lever i. Denne artikkelen skal belyse - og så langt som mulig dokumentere - hva lederatferd kan bidra med for at Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial Det er viktig at lærere legger til rette for elever med høyt læringspotensial. Hvis enkelte elever som har spesielle evner og talent innenfor et fag ikke får den oppfølgingen de trenger, kan de bli lei, umotiverte eller utvikle negativ atferd. 1.2 Forholdet mellom tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og spesialundervisning. Skolens evne til å gi elevene opplæring som ivaretar deres faglige og sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær opplæring, er med på å avgjøre behovet for spesialundervisning. Assistentene som yrkesgruppe har ofte lite eller ingen utdanning, og av den grunn blir det helt nødvendig med god ledelse av assistentenes læringsprosesser i barnehagen for å sikre kvalitet. Røe Isaksen (22.09.14) understreker også at kvalitet blant annet handler om kyndige pedagoger og ikke minst god ledelse. I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres programmet med samlinger tilpasset deg som er i full jobb. All undervisning foregår på dagtid. Kurset Ledelse i teori og praksis som gjennomføres på høsten, vil ha en kombinasjon med noe nettbasert gjennomføring også ved Bergen, Stavanger og Trondheim. Se timeplanen for mer detaljer. Tilpasset Ledelse. Modul 6. Madeira Leadership Seminar. 5-dagers studium på Madeira etter samme opplegg som modul 2. Studiet baseres på læreboka Tilpasset Ledelse. Tilpasset ledelse er svært moderne og peker mot framtidens lederstil. Dette handler om individets behov for ledelse i kombinasjon med organisasjonens prinsipper for ledelse. Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt. Ledelse tilpasset situasjonen; e-ledelse; Andre tema: Mangfold i arbeidslivet; Samfunnsansvar, etikk og bærekraft; Praktisk informasjon Gjennomføring og omfang Dette kurset er på 7,5 studiepoeng. Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management. Kurset er obligatorisk for ... SLII - det oprindelige værktøj til situationsbestemt ledelse. I SLII (Situationsbestemt Ledelse© II) - også kendt som De fire ledelsesstile er tanken, at medarbejdere kan passes ind i fire kasser alt efter deres niveau og engagement. Der er ingen af kasserne, som er bedre end andre. Tanker er, at lederne opnår den bedste effekt for alle, hvis ledelsesstilen er tilpasset den enkelte ... Tilpas...