Mellom fag, forvaltning og politikk i helse-og sosialtjenesten E-bok


Mellom fag, forvaltning og politikk i helse-og sosialtjenesten - Erna Haug, Kirsti Meum Paulsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-01
FORFATTER: Erna Haug, Kirsti Meum Paulsen
ISBN: 9788215009193
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,74

FORKLARING:

I denne læreboken om helse- og sosialtjenestene viser forfatterne sammenhengen mellom politiske vedtak, organisering av tjenester, lovhjemler og den konkrete tjenesteytelsen. Boka er bygget opp etter prinsippene om problembasert læring med oppgaver og quizer i hvert kapittel.Ved hjelp av en økologisk forklaringsmodell analyseres tjenesteyterens rolle. Ved hjelp av en økologisk forklaringsmodell analyseres tjenesteyterens rolle.

...har gjennomført 30 studiepoeng kan få innpass i masteren ... Helse- og oppvekstfag Vg1 - Helse- og sosialsektoren - NDLA ... . Endringer og krav i helse-og sosialtjenesten. Helse- og sosialtjenesten er preget av store endringer, omorganiseringer, innovasjon og effektivisering, som følge av omfattende reformer. Helse- og sosialtjenesten er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte. Den primære målgruppen er ledere i den offentlige hels ... Forvaltningspolitikk - regjeringen.no ... . Den primære målgruppen er ledere i den offentlige helse- og sosialtjenesten. Politikk og innsyn Politikk og innsyn. Politikk Valg 2019 Innsyn ... Fag og kompetanse - helse og omsorg. Velferdsteknologi ... Brukerstøtte for meldingsutveksling i helsesektoren Bedre tverrfaglig innsats - BTI Tvistenemd mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst Ernæring ... Boken behandler menneskerettigheter, pasientrettigheter, selvbestemmelse og tvang, håndtering av pasientinformasjon og dokumentasjon. I tillegg tar den for seg ulikheter mellom jus og etikk, krav til Jus i helse- og sosialtjenesten er skrevet til fellesmodulen i videreutdanningene for helse- og sosialfaglig personell - Fagskolen HS. Den er er i tillegg et nyttig hjelpemiddel for alle som ... Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i Helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge da det både er tverrprofesjonelt og tverrfaglig idet det retter seg mot alle profesjoner i helse- og sosialsektoren, og forutsetter bidrag fra flere vitenskapsdisipliner. Faggrupper møter i økende grad sammensatte problemer og må samarbeide på tvers av disse for å ... Helse- og omsorgstjenesteloven - hol. § 1-2. Lovens virkeområde. Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i riket av kommunen eller private som har avtale med kommunen, når ikke annet følger av loven her....