Turnus som fremmer heltidskultur E-bok


Turnus som fremmer heltidskultur -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-09-12
FORFATTER:
ISBN: 9788205490345
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,34

FORKLARING:

Turnus som fremmer heltidskultur handler om hvordan vi kan tenke nytt omkring turnusarbeid, slik at arbeid i helse- og omsorgssektoren kan baseres på hele stillinger. Boka belyser ulike tiltak og modeller som kan bidra til å skape en heltidskultur, og hvordan disse ordningene fungerer. Visjonen er å fremme heltidsarbeid. Arbeidet med å komme ut av deltidsklemma går tregt, til tross for at ropet om en heltidskultur i pleieryrkene lenge har vært unisont og kraftfullt. Det ser ut til at man er enig om målet, men ikke om veien for å nå målet. Måten man organiserer turnusen på i dag, bremser en ytterligere økning av heltidsarbeid. For å bygge en heltidskultur vil mange institusjoner være avhengige av nytenkning, holdningsendring og viktige verdivalg. Denne boka belyser behovet for en heltidskultur i et pasient-, arbeidstaker-, arbeidsgiver- og samfunnsperspektiv..

...hele stillinger. Boka belyser ulike tiltak og modeller som kan bidra til å skape en heltidskultur, og hvordan disse ordningene fungerer ... Heller 12-timers enn 6-timersdag? - Fagbladet.no ... . Turnus som fremmer heltidskultur omhandler først og fremst sykepleiere, vernepleiere, omsorgsarbeidere og pleieassistenter. Legegruppen nevnes svært kort, og kun som sammenligningsgrunnlag med de øvrige gruppene. Som kjent er leger i hovedsak fulltidsarbeidere, og som dagarbeidere med vakttjeneste er vi ikke turnusarbeidere i bokens forstand. Kjøp Turnus som fremmer heltidskultur fra Bokklubber Turnus som fremmer heltidskultur handler om hvordan vi kan tenke nytt omkring tu ... PDF Heltidskultur - Regjeringen.no ... . Kjøp Turnus som fremmer heltidskultur fra Bokklubber Turnus som fremmer heltidskultur handler om hvordan vi kan tenke nytt omkring turnusarbeid, slik at arbeid i helse- og omsorgssektoren kan baseres på hele stillinger. Boka belyser ulike tiltak og modeller som kan bidra til å skape en heltidskultur, og hvordan disse ordningene fungerer. I dag har fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad, en kronikk i Haugesund Avis der hun kommenterer uenigheten rundt turnus i Karmøy. Hun er uenig i kommunens påstander om at heltidskutur forutsetter hyppigere helgearbeid, deltvakter og mindre sykepleiere i ukedagene og deltvakter for sykepleierne. Hun frykter slike krav mer hindrer enn fremmer heltidskultur. Flere undersøkelser viser at helsearbeidere som arbeider langvakter er fornøyd med sin turnus, og de foretrekker å arbeide langvakter (Rogers et al 2004; Stimpfel et al 2012). Dette viser seg også ved at turnover reduseres og rekrutteringen av kompetent arbeidskraft er lettere (Dwyer et al 2007, Moland 2015). Handlingsplan heltidskultur 2018 ... som fremmer heltid 8) Partene er opptatt av sammenhengene mellom bemanningsplaner, aktivitetsplaner og oppgavedeling, og vil sette dette på dagsordenen og utvikle verktøy til bruk i lokalt arbeid. Turnus som fremmer heltidskultur handler om hvordan vi kan tenke nytt omkring turnusarbeid, slik at arbeid i helse- og omsorgssektoren kan baseres på hele stillinger. Boka belyser ulike tiltak og modeller som kan bidra til å skape en heltidskultur, og hvordan disse ordningene fungerer. Visjonen er å fremme heltidsarbeid. Arbeidet med å komme ut av deltidsklemma går tregt, til tross for at ... Den nye boken «Turnus som fremmer heltidskultur» er basert på en rekke evalueringer av nyere forsøk med endret turnus. På dette seminaret presenteres boken ved tre av forfatterne. Den nye boken «Turnus som fremmer heltidskultur» er basert på en rekke evalueringer av nyere forsøk med endret turnus. På seminaret presenteres boken ved tre av forfatterne. Deretter utfordres partene i arbeidslivet til å reflektere over resultatene som er oppnådd. I de prosessene KS-K bidrar inn i legger vi blant annet vekt på funn fra Fafo sin rapport « Større stillinger - bedre drift», Kari Ingstad m.fl sin bok «turnus som fremmer heltidskultur» og egne erfaringer og kunnskap om hva som gir effekter og hva som er riktig bemanning og bruk av kompetanse innen tjenestene. Heltidskultur handler også i stor grad om samfunnet rundt arbeidsplassen. Tilgang på barnehageplass hele uka - hele døgnet, likestillingen hjemme; det vil si en far som mestrer og er positiv til hele dager med ansvaret for barna sine, alene. 3,5 timers vakter. Heltidskultur handler også om hvor mange dager av uken som skal berøres av arbeid. Årsplan som fremmer heltidskultur og kompetansebygging ... Begge kommunene ser de samme resultatene: at årsplan fremmer heltidskultur, gir forutsigbarhet og mulighet til å planlegge kompetansehevende tiltak. ... turnus. Vi vet når vi trenger vikarer, og hvilke ansatte som er på jobb. En virksomhet som satser på heltidskultur har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft og beholde den. Heltid gjør det lettere å utvikle gode fagmiljøer og å tilby tjenester av god kvalitet. Tallene som presenteres nedenfor er basert på kommunenes egen rapportering. Sykepleier Danuta Kusztelak og Helsefagarbeider Valentina Krivokapic trives godt i jobben ved ved Tislegård bo og behandlingssenter, men de opplever likevel at helgevaktene kan være en stor utfordring preget av høyt stressnivå og lite kontinuitet. Martin Kjekshus (44 år) kommer fra stillingen som VP production & General manager i Ringnes Supply Company. Martin har jobbet i Ringnes siden 2004. I Ringnes har han hatt ulike roller innen produktutvikling, produksjon, forsyning og salg HORECA. Turnus som fremmer heltidskultur handler om hvordan vi kan tenke nytt omkring turnusarbeid, slik at arbeid i helse- og omsorgssektoren kan baseres på hele stillinger. Boka belyser ulike tiltak og modeller som kan bidra til å skape en heltidskultur, og hvordan disse ordningene fungerer. Visjonen er å fremme heltidsarbeid. Arbeidet med å komme ut av deltidsklemma går tregt, til tross for at ......