Talemål E-bok


Talemål - Helge Sandøy pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-02-05
FORFATTER: Helge Sandøy
ISBN: 9788270992553
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,57

FORKLARING:

Målet med denne boka er å vise korleis ein kan studere talemålet under skiftande innfallsvinklar; fonologisk, morfologisk og syntaktisk. Boka inneheld lydskrivne dialekttekstar, og til kvar tekst fins det ei skisse av grammatiske særdrag for dialekten. Boka er skoren nøyaktig til etter pensumkravet i studieplanen for nordisk grunnfag brukt ved FJERNORD-prosjektet med dialektkart, emneliste og litteraturregister.

...talarane har svært ... Kapittel 13 - Talemål; Kapittel 14 - Dei nordiske språka; Kapittel 15 - Samisk språk og kultur; Læreplaner og årsplaner ... Vallemål.no ... . Kompetansemål - Vg3 ST; Årsplan Intertekst Vg3 - med innhold; Årsplan Intertekst Vg3 - uten innhold normalisert talemål (skiftmålspreget norsk som blant annet brukes av folk i radio og fjernsyn) Det er svært vanlig å veksle mellom variantene eller bruke forskjellige mellomting etter situasjonen. Videre finnes det slang, sjargong og gruppespråk som språkbrukerne kan være mer eller mindre preget av, særlig på grunnlag av yrke og alder. ... Talemål - Språkrådet ... . Videre finnes det slang, sjargong og gruppespråk som språkbrukerne kan være mer eller mindre preget av, særlig på grunnlag av yrke og alder. Spansk i Antillene: de spansktalendes holdninger til sitt eget talemål. Roxana Sobrino Triana disputerer fredag 17. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Actitudes lingüísticas en el Caribe insular hispánico". Talemål er 7 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp talemål i ordboka. Norske dialektar er i stadig endring. Det er lett å visa til konkrete trekk i talemålet som blir borte og nye særdrag som kjem til. Reint generelt kan ein seia at det i dag skjer ei utjamning av dialektskilnader. Årsakene til at dialektane endrar seg, er oftast å finna i den moderne samfunnsutviklinga.Særmerkt for utviklinga i det norske samfunnet etter siste verdskrigen er at det mellom ... I Norge har vi mange forskjellige dialekter, dvs. talemål som er knyttet til geografiske områder. Hver og en av oss har en dialekt som varierer etter hvor vi kommer fra. Dette er slett ikke et særnors (…) Talemål. Talemål - test deg sjølv; Blaute konsonantar ; Infinitivsendingane og apokope ; Skarre-r; Tjukk l ; Forstår du denne dialekten? Riktig dialekt gir best drag på damene - hør fugledialektene! Dei nordiske språka. Dei nordiske språka - test deg sjølv I; Dei nordiske språka - test deg sjølv II; Quiz! Norsk talemål er meint for studentar i nordisk på grunn-nivået på universitet og høgskular. Forfattarane er båe fyrsteamanuensar i nordisk språk, tilsette ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo, med lang undervisningsrøynsle i nordisk språk på alle fagsteg ved universitetet. Folkemål brukes i norsk sammenheng delvis om det talte språket til vanlige folk i bygder og byer, delvis om et tenkt framtidig skriftspråk, basert på det man ser på som flertallstalemålet i landet.Begrepet folkemål er politisk lada, både av historiske grunner og på grunn av premissene som ligger bak.. Et sentralt premiss i folkemålstenkningas vektlegging av talemål, er at ... Nordisk: Språkhistorie og talemål har som mål å gi studentane eit felles utgangspunkt for studiet av norsk som eit resultat av historisk utvikling og geografisk og sosial variasjon i moderne norsk. Norsk skal òg studerast i samanlikning med dei andre nordiske språka (dansk, færøysk, islandsk, norsk og svensk). tysdag 05.nov kl 19:22 Jubileumsfest og haustseminar, 15-16. november 2019; måndag 21.okt kl 17:46 19.10.2019: Seminar om dialektordbøker på Røros; laurdag 30.mar kl 08:52 Romjolsmøte i Valle mållag, 27.12.2018; søndag 31.des kl 16:51 Bilete frå romjolsmøtet i Oveinang grendehus 29.12.2017; onsdag 13.des kl 20:00 Jola 2017; Vis fleire Kryssordhjelp - Språk, afrikansk språk, språk i Afrika, asiatisk språk, språk i asia, talemål, språk i india, språk i Tyrkia, språk i Etiopia og mye mer for å løse kryssord Norges ...