Folkehelsearbeid E-bok


Folkehelsearbeid -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-03-18
FORFATTER:
ISBN: 9788276348934
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,44

FORKLARING:

Folkehelsearbeid er et relativt nytt fagfelt i Norge. Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste tiårene, og forebygging og helsefremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkets helse. I dette fagområdet blir folkehelsearbeideren sentral. For mange er det uklart hva folkehelsearbeid er og hva en folkehelsearbeider gjør. Formålet med denne boken er å presentere kunnskap om folkehelsefaget og skissere utfordringer og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boken er organisert i fire hoveddeler: Hva er folkehelsearbeid? Hva er de mest sentrale folkehelseutfordringene? Hvordan påvirker livsstilsfaktorer folkehelsen? Hvordan endre helsevaner? Hoveddelene presenteres gjennom 20 artikler skrevet av ledende fagpersoner innen sine felt. Målgruppen er fagpersoner som jobber med folkehelsearbeid på ulike nivåer og i ulike kontekster, samt studenter i utdanninger med fokus på folkehelsearbeid.

...nde arbeid må sees i et lengre tidsperspektiv ... Bamble kommune - Folkehelse ... . Alle sektorer i kommunen er ansvarlig for å yte sin del av folkehelsearbeidet. Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler. Begrepet folkehelsearbeid brukes i økende grad om de samme målsettingene som for forebyggende helsearbeid, særlig når det gjelder samfunnets innsats for befolkningen som helhet. Gjennom ny lovgivning har myndighetene lagt ... Program for folkehelsearbeid i kommunene - Helsedirektoratet ... . Gjennom ny lovgivning har myndighetene lagt til rette for et mer systematisk folkehelsearbeid i Norge. Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for en samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse og trivsel i befolkningen. Forskning og utredning. Folkehelse og forebygging - tiltak og effekter i kommunesektoren (2014) Folkehelsearbeid Folkehelsemelding. Ringerike kommune har en egen folkehelsemelding, Folkehelsemeldingen 2012-2030 - Helse i alt vi gjør, som legger føringene for folkehelsearbeidet i kommunen frem mot 2030.I meldingen pekes det ut tre visjoner og satsingsområder: Folkehelseloven, lov om folkehelsearbeid er av 24. juni 2011 nr. 29 og trådte i kraft 1.1.2012. Folkehelseloven og forebyggingsbestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven er de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller.Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse ... Folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Folkehelsearbeid er et relativt nytt fagfelt i Norge. Store endringer har skjedd i befolkningens helse de siste tiårene, og forebygging og helsefremming er blitt mer sentralt i arbeidet for å bedre folkets helse. I dette fagområdet blir folkehelsearbeideren sentral. For mange er det uklart hva folkehelsearbeid er og hva en folkehelsearbeider ... Her finner du alt av informasjon om utdanning innen FOLKEHELSEARBEID (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 92 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 8 studiesteder. Det er registrert 38 relaterte studier til utdanningen FOLKEHELSEARBEID (Bachelor). Horten kommunes satsing på folkehelse og forebygging. Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Program for folkehelsearbeid 2017-2027. KS og Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene; folkehelseprogrammet. Det er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Helse og trivsel for alle - vårt felles ansvar. Se Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 - fullversjon (PDF 3,7MB) Se Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 - kortversjon (PDF 0,7MB) Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune. Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i HER Folkehelsearbeid er å utvikle Haugesund til en by hvor helse og trivsel settes i sentrum, og hvor politikerne og administrasjonen har et mål å utvikle en kommune som fremmer innbyggernes helse. Folkehelsearbeid er sektorovergripende, og skal drives gjennom tiltak i mange sektorer i kommunen. For å tydeliggjøre at hele kommunen har ansvar for helse og trivsel ble det i 2013 innført et ... Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er Freskt Nordland. Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid. Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland: - Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen - Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt - Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet Klima og bærekraftig folkehelsearbeid - tema for Folkehelsekonferansen 2020 19.02.2020. Hvordan påvirker klimaendringer folks helse? Og hva bør vi gjøre og hvordan planlegger vi for et bærekraftig samfunn? Dette blir temaet på årets konferanse i Trondheim 29.- 30.oktober. I dagens folkehelsearbeid legges det større vekt på omgivelsen...