Kritisk tenkning E-bok


Kritisk tenkning - Lars Torsten Eriksson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-03-30
FORFATTER: Lars Torsten Eriksson
ISBN: 9788205524095
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,36

FORKLARING:

Hva er kritisk tenkning, hvorfor er en kritisk holdning viktig og hvordan kan den læres? I denne boken vises hvorfor kritisk tenkning er nødvendig både for å utvikle ny kunnskap og å være kritisk til den gjeldende. Evnen til kritisk å reflektere over fakta og verdier er et av de sentrale siktemålene med høyere utdanning. Derfor er det nødvendig med konkrete metodeverktøy som skal bidra til kritisk tenkning både i problemløsning og beslutningstaking. Det får du i denne boken. Gjennom kritisk tenkning kan du nettopp finne nye og bedre løsninger på ulike problemer. Det kreative er derfor en del av det kritiske. Å stille spørsmål og å skape hører sammen. I løpet av utdanningen skal du søke etter, ta stilling til og lære deg en betydelig mengde ny kunnskap. Det forventes også at du klarer å bearbeide informasjon i forskjellige former og dokumentere den i oppgaver, innleveringsarbeider og til eksamen. Denne boken hjelper nettopp til dette. Boken passer både i begynnelsen av studiet og til det avsluttende eksamensarbeidet.

...enke «dypt og fleksibelt om viktige saker» (Alexander, 2014, s ... Konspirasjonsteori og kritisk tenkning - Aschehoug Univers ... . 470). Mer spesifikt betyr det å kunne vurdere kvaliteten av ulike argumenter, bevis og kilder, og på basis av dette trekke gyldige slutninger (Murphy, Rowe, Ramani & Silverman, 2014). Gjennom kritisk tenkning kan du nettopp finne nye og bedre løsninger på ulike problemer. Det kreative er derfor en del av det kritiske. Å stille spørsmål og å skape hører sammen. I løpet av utdanningen skal du søke etter, ta stilling til o ... Barnehagen skal fremme danning - Udir ... . I løpet av utdanningen skal du søke etter, ta stilling til og lære deg en betydelig mengde ny kunnskap. Kritisk tenkning er mer enn kildekritikk, som virker som er det folk flest forbinder med begrepet. I faglitteraturen er det vanlig å dele kritisk tenkning inn i to deler. Den ene er ferdigheter; den andre består av holdninger og personlighetstrekk. Hva innebærer kritisk tenkning i samfunnsfag?Forfatterne i denne boken drøfter hva som ligger i begrepet kritisk tenkning i samfunnsfag og knytter det til teorier om danning. Er kritisk tenkning en generell ferdighet på tvers av fagene, eller er det uløse Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. Se siste setning, og filosofer over disse tre ordene mens du blar i dagens nyhetsbilde; kritisk tenkning, dømmekraft og sunn fornuft. Læreplanen omtaler kritisk tenkning som viktig flere steder, det er mulig at den uutalt mener at tenkning er utgangspunktet for de grunnleggende ferdighetene. Vi må kunne tenke for å kunne lese, regne, utrykke oss skriftlig og muntlig og bruke digitale verktøy. Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium Konspirasjonsteori og kritisk tenkning. Et velfungerende demokrati er avhengig av en engasjert, opplyst og kritisk befolkning. Hvordan skal vi unngå å falle for konspirasjonsteoretisk tull og hysterisk hatprat mens vi gjør det? Forfatter: Asbjørn Dyrendal, professor, ... Kritisk tenkning med Torstein Låg Kritisk betyr skeptisk eller kritiserende. En kritisk person eller uttalelse bedømmer eller kritiserer noe på en streng måte. Se kritikk. Kritisk beskriver et tidspunkt, et forhold eller en situasjon med et avgjørende vendepunkt, eller som er preget av en krise eller høy risiko. Eksempler på dette er kritisk tilstand, kritisk masse og kritisk motor. Trening i kritisk tenkning skjer altså gjennom praktiske dialogbaserte aktiviteter der elevene også skriver sine ideer og tanker i korte meldinger som sorteres. Disse meldingene danner igjen grunnlag for samtale ledet av lærer, som for eksempel kan gå inn ved å stille spørsmål og be eleven om å utdype argumenter, forklarer Rasmussen. Kritisk tenking er en ferdighet som man utvikler over tid. I noen tilfeller vil kritisk tenking komme mer naturlig, mens i andre tilfeller klarer ikke selv de mest erfarne å tenke kritisk. Det er altså ikke et klart skille på når du har lært å tenke kritisk og ikke, det er mer situasjonsavhengig. Kritisk tenkning er vesentlig både i danning og utdanning. Det er fire grunner til dette (følge Siegel 2010): Gjennom kritisk tenkning respekterer vi elevene som personer: "… the only way in which students are treated with respect as persons". Gjennom kritisk tenkning forbereder vi elever for voksenverden: Kritisk tenkning utgjør dessuten et eget hovedområde i fagene filosofi og dannelse. Elevene skal få et bevisst forhold til egne verdier og holdninger, og lære å vurdere, analysere, sammenlikne og å gi konstruktiv kritikk. Målet med utdanning er at elevene skal bli beredt til å møte voksenlivet. KRITISK TENKNING . Når man skriver akademiske oppgaver blir man ofte oppfordret til å tenke kritisk. Men hva innebærer egentlig det? Det å være kritisk handler ikke nødvendigvis om å være streng eller negativ. En filmkritikk kan jo være positiv og ende med terningkast 6, så kritikk kan også være positivt. Kritisk tenkning er grunnleggende for et demokratisk samfunn, for gode samtaler og for å fungere i et moderne samfunn. Vi omgir oss med stadig mer informasjon, st...