Vurdering av kompetanse i praksisstudier E-bok


Vurdering av kompetanse i praksisstudier -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-11-13
FORFATTER:
ISBN: 9788205514041
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,25

FORKLARING:

Boken belyser og diskuterer særpreg, utfordringer og muligheter ved vurdering av kompetanse hos sykepleierstudenter i praksis. Målgruppen for antologien er vitenskapelig ansatte ved sykepleierutdanningene ved universiteter og høgskoler samt praksisveiledere i yrkesfeltet. Antologien har også relevans for andre helsefagutdanninger med praksisstudier, der studentene vurderes i lys av læringsutbyttebeskrivelser. Bokens redaktører og forfattere er anerkjente forskere og undervisere innen profesjon, pedagogikk og læring: Bjørg Christiansen, Kristian Larsen og Kari Toverud Jensen. I tillegg har 16 forfattere bidratt med kapitler til antologien. Felles for alle bidragsyterne er at de deler en forskningsinteresse knyttet til praksisfeltet som læringsarena.

...terer særpreg, utfordringer og muligheter ved vurdering av kompetanse hos sykepleierstudenter i praksis ... Vurdering og læring - Sluttvurdering i fag ... . Studiet skal sikre kompetanse for praksisveiledere som har ansvar for veiledning av helsefagstudenter i praksis. Innholdet fokuserer på veiledning, undervisning og vurdering. Veileders rolle, ansvar og funksjon i praksisstudier i utdanning er gjennomgående temaer. Om vurdering i praksisstudier og bruk av lærings- og vurderingsverktøyet Respons ... kompetanse og i skjema(er) for vurdering av spesifikke kompetanseområder som er valgt ut for den ak ... Vurdering av kompetanse i praksisstudier. 9788205514041 ... ... ... kompetanse og i skjema(er) for vurdering av spesifikke kompetanseområder som er valgt ut for den aktuelle praksisperioden. 2 Skalaen er modifisert etter Bondy, K. M. (1983). Femti prosent av sykepleierutdanningen består av praksisstudier i primær- og ... Når mange veiledere i tillegg mangler nødvendig pedagogisk kompetanse (6,14,17,18), kan det være en av flere forklaringer til hvorfor informantene har behov for ... Pedersen K L. Vurdering av sykepleierstudenten i kliniske studier - et ... Kjøp 'Vurdering av kompe...