Obligasjonsrett E-bok


Obligasjonsrett - Erlend Haaskjold pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-09-14
FORFATTER: Erlend Haaskjold
ISBN: 9788215029382
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,91

FORKLARING:

Boken forklarer obligasjonsrettens begrepsbruk og metodelære på en instruktiv måte, og det er lagt vekt på å fremheve de sentrale hensyn som gjør seg gjeldende.På en pedagogisk måte fremstiller forfatteren hovedpunktene i reglene om skyldforholdets innhold og oppfyllelse. Videre behandles reglene om kontraktsbrudd, kreditormora og kontraktsrevisjon,i tillegg til enkelte særlige obligasjonsrettslige emner, slik som overdragelse av krav, motregning og foreldelse. Ved aktiv bruk av kryssreferanser fremheves dessuten viktige sammenhenger i rettsstoffet, og forbindelseslinjer på tvers av enkelttemaer. Boken er først og fremst beregnet på juridiske studenter og andre som ønsker en innføring i faget obligasjonsrett. Med sin utførlige gjennomgang av sentral rettspraksis og reelle hensyn vil imidlertid boken også være nyttig for praktiserende jurister, som advokater, dommere og kontraktsrådgivere.

...espørsmål av nasjonal og .overnasjonal art Kravenes og forpliktelsenes faktiske grunnlag Kravenes og forpliktelsenes innhold, og de ulike grunnlag for inndeling av krav og plikter Når riktig oppfyllelse har funnet sted Ulike risikospørsmål Når mislighold ... Obligasjonsrett - Store medisinske leksikon ... ... Formål I dette kurset gis det en grunnleggende innføring i praktisk kontraktsrett og obligasjonsrett. Formålet er å se på sentrale begrep som kan benyttes for å skrive en bedre kontrakt, og hvordan man kan unngå mange av de fellene som leder til at det oppstår kontraktsrettslige tvister. Vi skal se på hvilke punkter som må reguleres i kontrakten, og på de rettsvirkningene som ... Peter Hallsteinsen. Alminnelig obligasjonsrett. Jeg h. Noe. Mel. Sita fint. 0000 100246 GRMAT Alminnelig obligasjonsrett 180101.indb 3. 09/02/2018 11:02 ... Semesterside for JUS3111 - Vår 2020 - Universitetet i Oslo ... . Vi skal se på hvilke punkter som må reguleres i kontrakten, og på de rettsvirkningene som ... Peter Hallsteinsen. Alminnelig obligasjonsrett. Jeg h. Noe. Mel. Sita fint. 0000 100246 GRMAT Alminnelig obligasjonsrett 180101.indb 3. 09/02/2018 11:02...