Politiloven E-bok


Politiloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-08-17
FORFATTER:
ISBN: 9788245087000
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,86

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...stemmelsen gir politiet en adgang til å foreta visitasjon for å avdekke våpen ... Politiets beslutning om ferdselsforbud etter politiloven ... ... . Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er på hvilke vilkår slik visitasjon kan besluttes og iverksettes. Jeg vil ta for meg de enkelte vilkårene i bestemmelsen og gi en fremstilling av Politiloven § 14 om politivedtekter; Oslo kommunes politivedtekter om arrangementer; Bærum kommunes politivedtekter om arrangementer; Asker kommunes politivedtekter om arrangementer . Slik søker og melder du Last ned søknadsskjemaet og sett deg inn i plikter o ... Retsinformation ... . Slik søker og melder du Last ned søknadsskjemaet og sett deg inn i plikter og krav til dokumentasjon (186 kB pdf). Har man noe å stille opp med når politiet vedtar forelegg iht politiloven §30? Jeg kjenner en som har fått et slikt forelegg. Forelegget ble forkynt i går kveld og vedkommende har 5 dager betenkningstid. Er det mulig å forlenge fristen og er det snakk om 5 virkedager eller 5 kalenderdager? Den si... Politiloven § 20a - høring Justisdepartementet sender med dette på høring utkast til ny § 20a i lov av 4 august 1995 nr. 53 om politiet. Etter Schengenkonvensjonens Art. 40 og 41 kan utenlandske polititjenestemenn på nærmere angitte vilkår fortsette observasjon og forfølgelse av en person som mistenkes for å ha begått straffbart forhold, inn på norsk territorium. Politiloven § 24a regulerer hvilke av politilovens bestemmelser som gjelder for alle tilsatte ved Politidirektoratet. Etter arbeidsgruppens vurdering bør bestemmelser om krav til norsk statsborgerskap, vandel, bierverv og taushetsplikt for tilsatte i Politidirektoratet inntas i nåværende paragrafer som regulerer det samme for øvrige tilsatte i politi- og lensmannsetaten, og at politiloven ... Saken gjelder vedtak om bortvisning i 24 timer i medhold av politiloven § 7 første ledd nr. 3 (avvergingsalternativet). Vedtaket ble fattet muntlig på stedet, og den bortviste ble kun orientert muntlig om vedtaket. Bortvisningsvedtaket ble ikke bekreftet skriftlig i etterkant, og det ble heller ikke gjort nedtegnelser knyttet til grunnlaget for vedtaket. Ett politi - på jobb for trygghet, lov og orden. Som medarbeider i politiet kjennetegnes jeg ved at: Jeg er modig. Jeg tar ansvar; Jeg tar initiativ, fatter og gjennomfører beslutninger Politiloven § 13 sier at politiet kan sende/kjøre hjem barn som oppholder seg alene ute på offentlig sted etter kl. 22.00. Dette gjelder ungdom under 15 år. Det samme kan politiet gjøre hvis de finner barnet et sted eller i en situasjon som kan være farlig for barnet. Dette kan politiet gjøre med både ungdom under og over 15 år. Politiloven § 8 Artikkeltags. Lokale nyheter; Publisert: 28. november 2008, kl. 23:00 Sist oppdatert: 28. november 2008, kl. 23:00. Artikkelen er over 11 år gammel DEL. Politiet kan innbringe til politistasjon, lensmannskontor eller annet lokale som benyttes under polititjenesten . Politiloven § 7 gir politiet hjemmel til å benytte ulike tiltak for å forhindre blant annet fremtidige ordensforstyrrelser og for...